Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
De inlandsche bevolking wordt bestuurd door haar eigen
hoofden, onder toezicht van de Nederlandsche ambtenaren
Van die hoofden zijn er verschillende rangen, van de een
voudige bestuurders der dessa's (dorpen) af tot aan de regen
ten, die het bestuur hebben over een geheel regentschap
De uitgebreidheid van zulk een regentschap komt gewoon
lijk overeen met die eener afdeeling. De regenten behooren
meestal tot den ouden adel des lands, tot de nakomelingen der
vroegere vorsten, en staan bij de Javanen hoog in aanzien:
omdat zij van regeeringswege worden benoemd en bezoldigd,
bezitten wij in die regeling een gemakkelijk middel, om de
bevolking in bedwang te houden. De regenten, schoon met
veel grooteren luister omgeven, staan in waarheid beneden
de assistent-residenten: de laatsten moeten over hen een
waakzaam oog houden, om te verhoeden dat zij inbreuk
maken op hun verplichtingen niet alleen tegenover het Ne-
derlandsch bestuur, maar ook tegenover hun eigen onder-
hoorigen.
Hier volgt nog een opgaaf van de residentiën, met het
aantal afdeelingen en regentschappen er achter.
A.. gouveenementslanden,
onder rechtstreeksch Nederlandsch bestuur staande.
Kesidentiën : Bantam (5 Afd. 4 Heg.).
Batavia (4, „ geen „ ).
Alle gezag gaat hier van Nederlandsche ambtenaren uit:
Krawang (bevat 1 regents. van dien naam.)
Tjeribon (5 Afd. 5 Eeg.).
Preanger-Eegentsehappen (9 „ 5 „ ).
Tegal (3 „ 3 „ ).
Pekalóngan (2 „ 2 „ ).
Samarang (6 „ 5 „ ).
Djapdra (4 „ 4 „ ).
Eembang (4 „ 4 „ ).
Banjoemaas (5 „ 5 „ ).
Bageleen (6 „ 6 „ ).
Kedo'e (2 „ 2 „ ).
Madioen (5 „ 6 „ ).
Soerabaya (7 „ 6 „ ).