Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
verhoogt: zij doet vooral dienst als proeftuin. Elk vreemd
gewas, waarvan het gouvernement de aankweeking wil be-
vorderen , wordt hier eerst geplant en bestudeerd; en blijkt
het nu, dat het er welig tiert, dan wordt het gezonden
naar die plaatsen, hoe ver ook verwijderd, waar men de
invoering wil beproeven. Zoo is de botanische tuin te Bui-
tenzorg de schatkamer van den Indischen plantenvoorraad.
Van Buitenzorg zouden wij, steeds Zuidwaarts gaande,
een uitstapje kunnen maken in de Preanger-regentschappen,
en ons daartoe van postpaarden bedienen. We stellen ons
voor, dit gedeelte van Java later te bezoeken, en willen
eerst per spoortrein naar Batavia terugkeeren om vandaar
per stoomboot ons te begeven naar de voornaamste steden
aan de Noordkust.
Op den terugweg willen wij met een enkel woord spreken
over
13. DE WIJZE WAAROP JAVA BESTUURD WORDT.
Van de vorsten, die iu vroeger tijden over verschillende
deelen van Java hebben geheerscht, ziju er slechts twee, die
nog een schijn van macht hebben overgehouden. Het zijn
de Soesoehoenan (keizer) van Soerakarta en de Sultan van
Djokjokarta, beiden ongeveer in het midden des eilands. Om
genoemde gewesten te onderscheiden van het overige Java,
dat rechtstreeks onder Nederlandsche heerschappij staat, noemt
men ze de Vorstenlanden.
Ofschoon die beide vorsten omringd zijn van een ganschen
stoet hovelingen en dienaren, hun verblijf houden in uit-
gestrekte Kratons, (wat dat zijn zullen we later zien, als3
wij de Vorstenlanden bezoeken,) en met al de uiterlijkee
teekenen der oppermacht pronken, is hun heerschappij tochh
alles behalve onbeperkt. Niet alleen zijn zij door verdragenn
ien nauwste aan het Nederlandsch gezag verbonden, maat
zelfs zijn er sommige takken van bestuur, zooals het rechts-
wezen, waarin zij geheel aan het gouvernement zijn onderi
geschikt. Eigenlijk zijn zij slechts leenmannen van deti
Nederlandschen staat. De residenten, de hoofdambtenaars din