Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
In de laatste jaren zijn er op Java een paar spoorweglijnen
aangelegd en voor het publiek verkeer geopend, en er wordt
sterk aan gedacht het aantal dier wegen zeer te vermeerderen.
Groote moeielijkheden staan dien aanleg in den weg, zooals
in ieder bergachtig land het geval is. Tot nog toe heeft
men slechts de lijnen Samarang-Djokjokarta, met een zijtak
naar Ambarawa, (waar, in de voornaamste vesting des eilands,
het fort Willem I, het hoofdkwartier des Indischen legers is
gevestigd,) en Batavia-Buitenzorg, die de hoofdstad verbindt
met de residentie van den Gouverneur-generaal. De laatste
lijn is slechts 59 kilometers lang en wordt door den spoor-
trein in anderhalt uur afgelegd. Hij heeft een station te
Weltevreden, hetgeen den aldaar wonenden ambtenaren
en handelaars een gemakkelijke gelegenheid aanbiedt, om
dagelijks hun kantoren te Batavia te bezoeken.
12, buitenzorg,
Wij willen ook van den spoorweg gebruik maken om een
bezoek te brengen aan het gewoon verblijf van den man,
die in naam van den koning gebied voert over den nitge-
strekten Indischen archipel. Ofschoon wij vlug voortsnellen
langs de ijzeren baan, geven wij toch onzen oogen goed den
kost. Van lieverlede worden de woningen door grootere
tusschenruimten geseheiden, worden de tuinen uitgestrekter:
zoo ongemerkt hebben wij Batavia met al zijn voorsteden
of buitenwijken reeds verlaten. Bebouwde akkers vertoonen
zich, spoedig worden de eerste rijstvelden zichtbaar. De
grond rijst gaandeweg, en ofschoon wij onder het sporen er
weinig van bemerken, is die rijzing toch nogal aanzienlijk,
want Buitenzorg ligt 850 voet hooger dan Batavia.
Het Zuiden inziende, ontdekken wij een reeks van ber-
gen , die hun kruinen in de nevelachtige lucht omhoog ste-
ken: als een reus verheft zich de Goenong (berg) Salak,
ter hoogte van ruim 2200 meters boven den zeespiegel.
Tot op een aanmerkelijke hoogte zijn de wanden der bergen
bebouwd, of wel met schier ondoordringbare bosschen bedekt.