Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
eenige span paarden, hier aanwezig, pas in gebruik geweest,
en dan moeten wij een uur of wat wachten, totdat de
beesten uitgerust zijn. Heel gezellig is dat wachten niet,
want gewoonlijk bestaat zoo'n station slechts uit een dak
op palen, over de breedte van den weg opgeslagen, een
zoogenaamden pendoppo.
Wanneer de nacht invalt, zoeken wij een onderkomen in
een gouvernementslogement: dat is een eenvoudige inrichting,
waar de reizigers tegen vastgestelde betaling voeding en
nachtverblijf kunnen vinden , terwijl de logementhouder, om te
kunnen bestaan, nog van de regeeriug eenige toelaag geniet.
Of wel, wij begeven ons in een zoogenaamde passangraJtan,
een soort van herberg geheel van regeeringswege aangelegd
en voorzien, en in 't bijzonder voor doorreizende ambtenaren
opgericht. Wie geen ambtenaar is moet eerst van de regee-
ring verlof hebben bekomen om er gebruik van te maken.
De zoo even geschetste wijze van reizen is wel gemakkelijk,
maar alles behalve goedkoop: ongerekend de huur van het
rijtuig en de vertering, komt zij te staan op een a twee
gulden per paal, dat is per afstand van minuut, die
gewoonlijk in 5 a 6 minuten wordt afgelegd.
Op wegen, waar druk verkeer is, kan men ook paarden
en dragers voor de bagage krijgen. Dat is goedkooper,
doch minder aangenaam, want de dieren, welke men aldus
beschikbaar stelt, zijn echte knollen, met ruggen zoo scherp
als een driekante balk. Zelfs de rossen, die met den titel
van „heerenpaarden" prijken, zouden bij ons geen slecht
figuur voor een trekschuit maken.
Voor korte afstanden kan men zich- hier en daar nog
bedienen van een draagstoel, 't Is een houten kastje met
een afdak. Twee personen kunnen er in zitten, en
het gansche ding wordt aan ecu draagboom, waaraan het
hangt, op de schouders van een paar Javanen voortgesjouwd.
Algemeener is op sommige der voornaamste plaatsen het ge-
bruik van den tandoe, een stuk zeildoek aan draagstokken,
met een afdakje er boven. Men gaat op dat doek liggen
en wordt zoo getransporteerd. Lekker is dat niet: men heeft
daarbij, vooral zoolang men er niet aan gewoon is geraakt,
een gevoel alsof men op het punt is van zeeziek te worden.