Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
10. DE INBOORLINGEN VAN JAVA
o Java, Grootvorstin dier landen.
Die als met saamgevlochten handen.
Zich slingren over d'üceaan,
En met hun bosch- en kruidwaranden,
In 't bochtig kronklen van hun stranden,
De zee een krans om 't voorhoofd slaan; —
o Land der zonne, land der kleuren!
Waar 't vuur, dat van den hemel speelt,
In de aarde een dubble groeikracht teelt;
Of, als de nachtwind 't hoofd gaat beuren.
Elk luchtjen is bevracht met geuren,
Dat de afgekoelde slapen streelt! (*)
Bij het lezen dier sehoone dichtregelen gevoelen wij eenige
neiging om het volk te benijden, dat het heerlijk land,
waaraan zij zijn gewijd, zijn vaderland mag noemen.
Inderdaad, het eiland Java is de schoonste parel aan de
kroon van Nederland. Daarom, en ook, omdat het geheel
aan ons gezag is onderworpen, hetgeen met de overige groote
Soenda-eilanden niet het geval is, staat het in onze schatting
bovenaan, en houden wij er ons het eerst mede bezig. We
willen thans de bewoners eens meer van nabij bezien dan
we tot hiertoe hebben gedaan. Zij verdienen, als onderdanen
van onzen vorst, onze belangstelling ten volle; daarenboven
kunt gij u verzekerd houden, dat zij, bij nadere kennis-
making, niet zullen tegenvallen.
We beginnen met een groote schrede achterwaarts te doen
in de geschiedenis, een schrede van achttien eeuwen en
meer. Wij vinden alsdan op het eiland Java twee volks-
stammen, die, ofschoon eenigszins verschillend, in vele op-
zichten nauw verwant waren , namelijk de Soendaneezen, die
het westelijk, en de Javanen, die het oostelijk deel des
eilands bewoonden. Zij waren zeer ruw en onbeschaafd,
denkelijk naakte menscheneters, zonder eenig begrip van
landbouw, zonder eenigen godsdienst.
(♦) B. tek Haak, De St. Taulusrots.