Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Zoo stonden de zaken, toen in 1617 Coen benoemd werd
tot Gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië.
Op de plaats, waar thans Batavia ligt, verhief zich in
den tyd waarvan wij spreken, een niet onaanzienlijke stad,
met name Jakatra. De regent van die stad en van het
omliggend gebied was aan den koning van Bantam schat-
plichtig.
Ook daar hadden de onzen een faktorie gesticht, en ook
daar zochten de Engelschen zich te nestelen. De regent van
Jakatra was ons in schijn genegen, maar heulde in 't geniep
met onze vijanden. Coen wist dit heel goed, en daarom
had hij den regent al meermalen vergunning gevraagd, om
de Hollandsche faktorie met een fort te versterken. De
regent hield hem aan de praat, en zocht de zaak te rekken,
Coen, het wachten moede, besloot eindelijk niet langer om
toestemming te vragen, maar begon in October 1618 zelf,
op eigen gezag, een versterking te bouwen.
Dat was het begin der vijandelijkheden. De regent ging
zich ook versterken: de Bantammers maakten gemeene zaak
met hem, en de Engelschen, ziende dat het tusschen ons
en de Javaansche heeren misliep, kwamen geducht uit den
hoek. Een vlootje van vijf schepen, onder aanvoering van
den admiraal Sir Thomas Dale, kwam te Bantam aan, ter-
wijl daarentegen Coen's beste strijdkrachten veraf, in de
Molukken waren. De kans stond voor ons dus zeer hache-
lijk: binnen weinig tijd wellicht zou nu de vraag beslist
worden, of wij onze plaats in Indië aan onze mededingers
afstaan, dan wel voor goed ons gezag aldaar vestigen zouden.
Zes dagen na zijn aankomst liewees admiraal Dale reeds,
dat hij niet gezind was om werkeloos toeschouwer te blijven.
Onverhoeds pakte hij een rijkgeladen Nederlandsch schip,
de „Zwarte leeuw" weg. Coen was over dien roof veront-
waardigd : dadelijk zond hij een bode aan Dale om reken-
schap te vragen. Het antwoord van den Engelschman was
in de hoogste mate beleedigend. „Ik heb," zoo sprak hij,
„met opzet het schip genomen, met opzet post gevat in
straat Soenda, om alle gaande en komende schepen der