Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
elkander dan: de steenweg rondom het plein wemelt van
voetgangers. De gaslantarens verspreiden een helder schijnsel,
en hier en daar stralen ons uit een der fraaie woningen stroomen
van licht tegen. Dat bewijst dat er feestelijke receptie is.
Laat ons die villa eens wat nauwkeuriger bekijken,
dan kunnen wij ons een algemeen denkbeeld vormen hoe de
aanzienlijke Europeanen in Indië wonen. Want, ofschoon
die huizen natuurlijk niet allen gelijk zijn, toch is er in
de inrichting van allen, wat de hoofdzaken aangaat, veel
overeenkomst, niet alleen te Batavia, maar op geheel Java,
ja, wij kunnen wel zeggen, door gansch Nederlandsch-Indië.
Wij Nederlanders wonen in kamers. In Indië woont men
meest in galerijen, namelijk opene ruimten, met een dak
door zuilen ondersteund.
De villa die wij thans bekijken, bestaat uit een hoofd-en
verscheidene nevengebouwen. Voor het eerste is een ruim
erf, bevallig beplant met vrucht- en sierboomen.
De gebouwen hebben slechts één verdieping: hooger wor-
den zij zelden gemaakt, uit vrees voor aardbevingen,
die wel eens plaats hebben. De muren zijn van gebakken
steen, het dak is gedekt met pannen, soms met een soort
van palmbladeren.
Van voren is een breede galerij, waar men zich des
avonds vereenigt en bezoeken ontvangt. Zij is niet ruim
bemeubeld: een ronde tafel en eenige gemakstoelen, ziedaar
alles. Aan de voorzijde heeft zij een veranda.
Daar achter zijn eenige gesloten vertrekken, de slaapkamer,
kinderkamers, het vertrek voor de bedienden, de badkamers
en de keuken, waar, op een verhooging van den grond in
een rij holten de vuren branden. Het dak is daar op één
plaats open om doorgang te geven aan den rook, want er
is geen schoorsteen.
Vervolgens komt men aan een binnengalerij, die 's nachts
gesloten wordt, dat is het grootste en voornaamste vertrek.
Het heeft vaak een marmeren vloer, maar ook soms een
houten, die dan bedekt is met matten, waarover tapijten
liggen. Het is ryk voorzien van meubelen, schilderijen en
spiegels.
De achtergalerij is de gewone eetzaal, ook de plaats waar