Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
De taaie bruine stof die wij den Chinees in zijn doos
zagen hebben, wordt bereid uit den zaadbol des witten papa-
vers. Die bloem wordt vooral in het groot aangekweekt in
Engelsch-Indië. In onze bezittingen komt zij niet voor;
omdat namelijk het gouvernement zich het uitsluitend recht
tot den verkoop heeft voorbehouden, is de papavertoelt er
streng verboden. De opium wordt als een gezocht handels-
artikel in geheel Oost-Azië verspreid.
Die handel is in onze koloniën aan een zware belasting
onderworpen. Wie voor een vergunning tot verkoop in het
klein, dus voor het houden van een amfioenkit het meest
biedt, verkrijgt haar van het Nederlandsch gouvernement,
en nu zijn het gewoonlijk de Chineezen die er zich mee
belasten. De pachtsom is zeer hoog, en levert in geheel
Nederlandsch-Indië per jaar wel tien tot twaalf millioen
gulden op. Het amfioen-schuiven is dus niet slechts een
verderfelijke, maar ook een kostbare hartstocht.
De te betalen pacht is voor elk der pachters afhankelijk
van het gebruik. Elk verkooper is verplicht nauwkeurig en
van dag tot dag aanteekening te houden van de hoeveelheid
die bij hem genuttigd wordt, en den regeeringsambtenaren
moeten zoo vaak zij zulks verlangen deze opgaven worden
getoond.
Terwijl wij ons met walging afwenden van de kweekplaats
van onzedelijkheid waarop wij zoo even het oog geslagen
hebben, bemerken wij dat het laat is geworden. Daar
dreunt in de verte het kanonschot, dat de militairen aan-
spoort zich naar hun kazerne te begeven. De muziek begint
te verflauwen, het gewoel neemt af. Ook wij hebbeu voor
dezen avond genoeg gezien, en wandelen langzaam in de
verkwikkende nachtlucht, onder het zacht geruisch der hoog-
stammige boomen, naar ons logement in Weltevreden terug.
8. EEN DEFTiet VILLA.
't Is een genot, zich na zonsondergang op het Konings-
plein te bevinden. Allerlei sierlijke rijtuigen kruisen er