Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
eenige mensehen in liggende houding hebben neergevlijd.
Anderen zitten nog: zij hebben in de eene hand een zeer
klein pijpje, in de andere een ijzerdraad ter grootte van
een breipen. Met dit ijzerdraad neemt de Chinees iets uit
zijn doos, houdt het een poosje in de vlam der lamp,
kneedt het daarbij nu en dan met de vingers, en legt het
daarna in de pijp van een zijner gasten. Deze nadert dan
de lamp, doet de stof in zijn pijpje ontbranden, en
zuigt in een paar lange trekken den rook in. Daarop moet
nieuwe voorraad in de pijp worden gedaan en dit wordt zoo-
lang herhaald, totdat de rooker geheel bedwelmd is geworden ,
zich bij zijn makkers op de bank nederlegt en de oogen sluit.
Wat hebben die mensehen nu eigenlijk gedaan? En met
welk doel ?
Hebt medelijden met hen! Want, als wij bij ons een
dronkaard beklagen, die door het gebruik van geestrijk
vocht zijn ziels- en lichaamsvermogens verkwist, nog meer
deernis moeten wij gevoelen met de ongelukkigen die aan
het rooken van opium, of, zooals dat meestal genoemd wordt,
aan het amfioen-schuiven zijn verslaafd. Terwijl zij daar
nederliggen, worden zij gestreeld door aangename droomen:
maar straks, als de roes is uitgeslapen, zijn zij geheel afge-
mat: hun oogen zijn flets, hun leden beven, hun eetlust is
reeds verdwenen, en in dien erbarmelijken toestand blijven
zij den gansehen volgenden dag, totdat de avond is gekomen
en zij op nieuw p.an hun hartstocht voedsel kunnen geven.
Dat zal zoo voortduren, totdat hun krachten geheel zijn
uitgeput, totdat zij daar voortsluipen als wezenlooze geraam-
ten, reeds dood voor zij eigenlijk gestorven zijn, of in
woeste krankzinnigheid een eind maken aan hun treurig
leven. En, wie ééns aan het gebruik van opium zich heeft
overgegeven, kan er zich, met den besten wil van de wereld,
niet meer aan onttrekken; de hoeveelheid, die er noodig is
om hem te bedwelmen, wordt steeds grooter, en van liever-
lede bezwijken de krachten des ongelukkigen voor de telkens
nieuwe verzoeking.
Ontvlieden wij die omgeving! Want hoe aanlokkelijk de
amfioenkit (het opium-huis) er ook van buiten uitziet, voor
zeer velen is zij een hol des verderfs.