Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
We komen aan een huis, van nog netter vorm dan de
overige: het is voor een groot gedeelte uit sierlijk gevlochten
bamboestakken vervaardigd, en ook tamelijk ruim. Een
menigte gekleurde papieren lantaarns verspreiden een helder
schijnsel over reusachtige aanplakbiljetten, met Chineesche
letters gedrukt. Wij kunnen van die grillige lettervormen
niets begrijpen, doch een voorbijganger vertelt ons op onze
vraag, dat het huis 't welk onze aandacht trekt een speelhuis
en amfioenkit is. Deze iuliehtiug maakt ons niet veel
wijzer, zoodat wij besluiten er eens binnen te gaan.
In het eerste vertrek zien wij weder verscheidene groote
bontkleurige biljetten en lantaarns. De wanden zijn beplakt
met afbeeldingen van slangen, draken, en groote bloe-
men : de grond is bedekt met bamboesmatton. In kleine
groepjes staan of loopen hier Chineezen en anderen in het
rond, terwijl zij met een kloppend hart naar het vallen der
dobbelsteenen zien, die hen misschien arm zullen maken,
maar ook kans tot vermeerdering van hun bezittingen aan-
bieden. Ja, er wordt hier gedobbeld, en wij bevinden ons
te midden van de slaven van een rampzaligen hartstocht.
De zucht, om spoedig zonder arbeid rijk te worden, heerseht
ook hier, en maakt ook hier menigeen ongelukkig.
Maar dat is niet alles. Daar ginds in dien hoek staat
een deur half open, en een fijne, bedwelmende geur stroomt
ons van daar tegen. Nu en dan zien wij een zwijgende
gestalte er heen sluipen, door de opening verdwijnen en
niet terugkeeren. Meestal was het een bruine Maleier,
soms ter nauwernood met een enkel kleedingstuk bedekt,
maar zoo ongemerkt gebeurde het wel eens dat wij een
Europeaan er heen zagen gaan. En 't is daar binnen dood-
stil : zeker wordt er niet veel goeds uitgericht.
W'ij sluipen dichter naar de deur en kunnen nu ook een
blik naar binnen werpen. De scherpe geur die onze opmer-
zaamheid wekte is sterker geworden: wij worden er haast
door bedwelmd.
In het midden van het half donker vertrek staat een
Chinees met een groote doos in de hand, waarin zich een
dikke stroopachtige massa bevindt. Op een tafel staan eenige
kleine lampen, en rondom de tafel banken, waarop zich