Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Maar vooral des avonds is het de moeite waard, den
kampong der Chineezen binnen te gaan. Tegen het onder-
gaan der zon werden de bezigheden der ambachtslieden
gestaakt. Kort daarop werd het geheel donker: want die
langzame overgang van licht tot dnisternis, die liefelijke
schemering, die in onze noordelijke streken vaak zoo aan-
trekkelijk is, is in de nabijheid van de evennachtslijn bijna
onbekend. Doch een verlichting van gansch andere soort
heeft den zonnegloed vervangen: voor de meeste woningen
der Chineezen hangen nu papieren lantaarns en de welbekende
gekleurde lampions, zooals wij ze tot onze illuminatiën by
feestelijke gelegenheden gebruiken, en die thans een toover-
achtig schijnsel om zich heen verspreiden.
Waarlijk, 't schijnt hier wel kermis te zijn 1 Van alle
kanten komen nu b jzoekers aanstroomen , zoowel Europeanen
als Maleiers, zoowel burgers als soldaten, zoowel nieuws-
gierigen die de pret slechts wiUen aanschouwen , als menschen
die er een werkzaam aandeel in willen nemen. Op groote
wagens zien wij de heerlijke vruchten van verschillende
hemelstreken uitgestald; of korven met suikerriet, die den
liefhebbers tot zuigen uituoodigen. De kookinrichtingen
hebben het zeer druk, en doen geheele wolken van rook en
damp opstijgen. Ook de theewinkels worden niet vergeten,
en de eigenaar, die eiken voorbijganger aanhoudt en uit-
noodigt hem met een bezoek te vereeren, doet niet altijd
zijn aansporing te vergeefs. Als wij door de openstaande
deur naar binnen zien, dan ontdekken wij een aantal men-
schen , deels op stoelen gezeten, maar meest op den grond
gehurkt, die uit bijzonder kleine kopjes hun kokend heete,
geurige thee slurpen. Verderop klinkt ons muziek tegen,
op fluiten en snaarinstrumenten, op pauken en gongs (een
soort van metalen bekkens): het is een eenigszins treurig,
eentonig, maar volstrekt niet onaangenaam geluid. Op de
maat van die muziek bewegen zich hier en daar paren
danseressen, tot groot vermaak van de toeschouwers, die
tegen betaling ook wel eens een dansje meemaken.
Terwijl alles zoo door elkander krioelt, en de vreemd-
soortigste mengeling van geluiden ons oor treft, de wonder-
baarlijkste tooneelen onze aandacht boeien, gaan we verder.