Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
buurten, die ook steeds door een uit hun midden worden
in orde gehouden. Dat heerschap draagt den titel van
Majoor-, of Kapitein-, of Luitenant-Chinees, en staat recht-
streeks onder het Nederlandsch bestuur. De meeste huizen
in zoo'n Chineezen-kampong zijn winkels: want de negotie
is eigenlijk het hoofddoel van de staartmannen.
Over dag is het in den kampong reeds vr^j druk, want
de Chineezen leven meest in de open lucht. Hun hand-
werken oefenen zij uit op de straat, vóór hun huis: ja,
zelfs kunnen wij nu en dan den barbier aautreffen, die
buiten bezig is zijn klant het hoofd kaal te scheren met een
mes dat veel op een sabel gelijkt, en waarvan het gezicht
alleen ons reeds doet rillen. Doch die angst is ongegrond:
de Chinees is heel voorzichtig, en zal zijn slachtoffer wel
de fijne haartjes, maar niet het hoofd afmaaien. Ook
restauraties zien we op straat: groote open haarden, waarop
men in dampende ketels bezig is spijzen te koken, welke
van tijd tot tijd door den Chineeschen lekkerbek naar binnen
worden gespeeld. Wij willen maar geen proefje nemen van
't geen daar te genieten is: vooreerst houden we van geen
maaltijd zonder dak boven ons hoofd, en staande bij zoo'n
wonderlijk toestel, — ten tweede zien de spijzeii er zoo
vreemdsoortig uit, dat we liever eerst zouden willen weten
wat daar eigenlijk gekookt en gebraden wordt.
De winkeliers zitten meest voor de deur van hun toko
(Chineeschen winkel,) wachtende op de koopers die komen
zullen. Wilt ge weten, wat daar te koop is? O, vraagt
liever wat er niet te koop is; want zoo vreemd kan men
haast niet iets bedenken, of de toko-houder weet er wel
raad op, het zich te verschaffen. De ongelijksoortigste dingen
hangen of liggen dan ook in bonte verwarring op en bij en
naast elkander: en men zou zelf Chinees moeten zijn om
uit dien rommel wijs te worden. Doch wie als vreemdeling
iets koopen wil, kijke vooral goed uit: niet alleen weet
onze koopman het een of ander gebrek aan z\jne handelsar-
tikelen zoo kunstig te verbergen als iemand ter wereld; doch
hij zal u ook schreeuwend overvragen, tegelijk met een
vloed van woorden en gebaren verzekerende, dat hij eigen-
lijk met verlies verkoopt.