Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
een vulkanische uitbarsting en een aardbeving de mond van
de Tjilivvong verstopt, en sedert hoopten zich slijkmassa's
op in de grachten, hetgeen schadelijke uitwasemingen te
weeg bracht, die oorzaak waren van kwaadaardige koortsen.
De sterfte werd zoo groot, dat Batavia den naam kreeg
van „het graf der Europeanen." Men heeft dit zoeken te
verhelpen door de grachten te dempen, voor een groot deel
ten minste, en in 1811 heeft de Gouverneur-generaal Daen-
dels de vestingwerken laten sloopen, om aan de frissche
luchtstroomingen uit het Zuiden meer vrijen toegang te ver-
schaffen , maar nog altijd bleef ond-Batavia den naam houden
dat het er ongezond is, en vestigden zij, wier middelen
het toelieten, zich wat verder van de zeekust. Dat verklaart
ons de menigte opene plekken die wij hebben aangetroffen.
Nu de buitenwijken eens bekeken. Zij zijn nog al talrijk
en dragen deels Ncderlandsche, deels Indische namen. Het
eerst rijden wij door Molenvliet : niet ver van daar is het
kerkhof der Europeanen, door een fraai ijzeren hek omgeven.
Dan volgt Eijswijk : wij zien hier het Hôtel van den Gou-
verneur-generaal, een heel eenvoudig gebouw, dat de land-
voogd evenwel niet bewoont, maar dat hij alleen bezigt voor
feesten en audiëntiën, wanneer hij zich te Batavia bevindt.
Vervolgens gaan wij naar het Koningsplein, een uitgestrekte
vlakte, rondom door de prachtigste villa's omgeven : het
prijkt bovendien met een renbaan, en verheugt zich nu en
dan in het bezit van een draaimolen, waarin zich niet
zelden ook volwassenen vermaken. De deftige ambtenaar
of handelaar zal echter wel zorgen, dat hij zijn achtbaarheid
niet waagt aan een bezoek van den draaimolen. Van meer
belang is de dieren- en plantentuin, sedert kort hier ingericht.
Wij moeten nu weder naar Eijswijk terug, om van daar
Weltevreden te bereiken. Eerst krijgen wij nog Noordwijk
en vervolgens komen wij alweer aan een ruime opene plaats,
het Waterlooplein geheeten. Het heeft dien naam te danken
aan een gedenkteeken ter herinnering aan den bekenden
veldslag die voor goed over Napoleons lot besliste. Mooi
is het monument niet: wanneer we het van onderen op
bekijken, zien wij eerst een houten voetstuk, daarna een wit
gekalkt zuiltje, eindelijk een houten leeuw, die, ware hij