Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
die poort te zijn doorgereden, zien wij vóór ons het Eaad-
hnis , — een gebouw dat er uitziet alsof het zoo pas uit de
eene of andere Hollandsehe stad door tooverslag hier heen
is overgebraeht. Verderop aien wij een breede straat, met
fraaie rijen boomen beplant, en aan weerszijden bezet met
huizen van twee verdiepingen, vrij smal en met muren van
roode klinkers, precies als ware men hier in Nederland.
Sommige dier huizeu worden bewoond door Europeesche en
inlandsche handwerkslieden, anderen dienen den handelaars
tot kantoren: zij bevinden er zich van des morgens negen
tot des avonds vier uren, en laten er alleen een Maleischen
huisbewaarder achter. Voorts aanschouwen wij nog een aan-
tal straten en grachten, die hier en daar eenige zeer fraaie
winkels aanbieden, en dan krijgen we weer opene plaatsen,
met boomen bezet, die ons zouden doen denken, dat de
stad hier ophoudt. Dat is echter zoo niet: er volgen nog
meer groepen woningen , maar de regelmatige aanleg begint
plaats te maken voor meer grilligen bouwtrant, de huizen
staan niet langer dicht opeengedrongen en zijn door tuinen
afgewisseld, en spoedig betreden wij de buitenwijken, het
zoogenaamd „Nieuw Batavia."
Oudtijds was de stad door zestien grachten in regelmatige
blokken verdeeld. Die grachten liepen uit in de Tjiliwong
en hadden ook met andere riviertjes gemeenschap, zoodat
zij steeds van versch water voorzien waren. Sommige er
van, zooals de Tijgergracht vooral, waren prachtig; en de
bewoners konden zich 's avonds, als zij op hun hooge stoe-
pen of gemetselde banken zaten, verbeelden dat zij te Am-
sterdam waren. Batavia stond toen hoog in aanzien: op
het kasteel hield de Gouverneur-generaal zijn verblijf, en
alle hooggeplaatste ambtenaren woonden er. Het werd dan
ook meermalen de „Koningin van het Oosten" genoemd.
Daarbij was de stad door stevige vestingwerken omgeven,
om haar tegen vijandelijke aanvallen te dekken.
Later veranderde dit. De riviertjes waarvan wij zooeven
spraken, stroomen van de zuidelijker gelegen bergen af: zij
hebben een smallen loop en voeren zeer veel slib mede.
Dicht bij de kust wordt het terrein vlak, de strooming ver-
flauwt, en het slib bezinkt. Daarbij werd in 1669 door