Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
bevonden wij ons aan een spoorwegstation van een der
groote Nederlandsehe steden, en wij door het geroep : Karetta,
toewan! (een rijtuig, mijnheer!) uitgenoodigd worden plaats
te nemen in een van de vele lage overdekte voertuigen op
vier wielen, met kleine doch vlugge paarden bespannen,
bedenken we ons niet lang: we slaan nog even een blik op
het ruime marktplein vóór ons, waar allerlei ooft wordt
verkocht, en op onzen bruinen koetsier, die er in zijn rood
katoenen buisje en met zijn glimmenden, door een vergulden
band omgeven, halfhoogen hoed vrij netjes uitziet, en stap-
pen in, na als aanwijzing voor den koetsier geroepen te
hebben : Hôtel des Indes ! (Indisch logement, te Weltevreden).
Twee sjouwerlieden hebben inmiddels onze koffers uit de
boot gehaald en in het rijtuig gezet, en voort gaat het, in
vluggen draf.
6. TE BATAVIA,
De eerste kennismaking met de hoofdstad van Neerlandsch-
Indië is ons wel wat tegengevallen. Weinig levendigheid
op de reede, en binnen de stad zelve gemis van dat gewoel
in dc straten en op de pleinen, waardoor de Europeesehe
handelsplaatsen zich onderscheiden.
Dat komt, omdat Batavia niet meer is wat het vroeger
was. De tegenwoordige bevolking bestaat nagenoeg geheel
uit inlanders; wel hebben de Nederlandsehe handelaars en
ambtenaren er hun kantoren, maar tegen den avond, wan-
neer de bezigheden zijn afgeloopen, verlaten zy die, en
begeven zij zich naar hun woning, in een der buitenwijken
gelegen. Batavia bestaat uit de oude stad, door onze voor-
ouders regelmatig aangelegd naar het model eener oud-
Nederlandsche, met straten en grachten en marktplaatsen, -—
en de nieuwe, zijnde een aantal groepen prachtige villa's
en doelmatige woonhuizen, omgeven door tuinen en voorzien
van al wat het leven in die luchtstreek kan veraangenamen.
Een ouderwetsehe poort verleent toegang tot de stad: na