Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
zijn dan de Europeanen; zij hebben lang, zwart haar, een
grooten platten neus en glinsterende oogen. Hun kleeding
is tamelijk eenvoudig: een katoenen broek, dito buisje, en
om het hoofd een doek geknoopt, zoowat op de manier van
een tulband, dat onvermijdelijk kleedingstuk voor allen die,
gelijk onze mannen, den Mohammedaanschen godsdienst be-
lijden. Bij den achtersteven zit, in de houding van een
Europeeschen kleermaker, dat is, met de beenen onder het
lijf gekruist, een derde Maleier te sturen. Hij heeft van
zijn kostuum nog veel minder werk gemaakt, want hetgeen
wij in de verte voor een nauwsluitend bruin hemd aanzien,
is niets anders dan 's mans huid ; alleen heeft hij een stuk
doek om de lendenen geslagen. Laat ons er dadelijk bij-
voegen, dat dit de gewone wijze is, waarop de lagere volks-
klassen, de landbouwers, de sjouwerlieden zich bij hun
arbeid kleeden, soms onder toevoeging van een katoenen
broek.
Het bootje is ons schip genaderd, de Maleiers betreden
ons dek. Zij bieden vruchten aan, bananen, kokosnoten
en zeer groote oranjeappelen, die de passagiers en de be-
manning hun gretig afkoopen. Voor het eerst hooren wij
het zoogenaamde Laag-Maleisch, dat in den ganschen In-
dischen Archipel, zoo niet algemeen gesproken, dan toch
door de meesten verstaan wordt: het is een gemengde taal,
waarvan het hoofdbestanddeel wel oorspronkelijk (Hoog) Ma-
leisch is, doch dat door toevoeging van een aautal Portn-
geesche , Engelsche en gebroken-Hollandsche woorden is
verbasterd.
Wij zetten de reis voort. Nadat wij de Noord-Westelijkste
punt van Java, Kaap St. Nicolaaa, zijn omgezeild, hebben
wij straat Soenda verlaten, en bevinden wij ons in de kalme
Java-zee, die ten Zuiden door Java en eenige kleinere ei-
landen , ten Noorden door Borneo en Celebes wordt ingesloten.
Den volgenden dag zijn wij tegenover het oude Bantam,
een toonbeeld van vervallen grootheid. Het is gelegen aan
een wijde baai, die echter bijna ontoegankelijk is geworden
door de modderbanken, welke men langs een groot gedeelte
van Java's Noordkust vindt, en aan de uitwatering eener
rivier. Het eenige merkwaardige, dat reizigers er zien kun-