Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
De morgen breekt aan, en wij gaan op het dek. Een
zware nevel omsluiert het vergezicht; alleen in onze nabijheid
kunnen wij iets onderscheiden, wij zien nu en dan een
groene plek schemeren. Daar verheft zich een frissche koelte :
't is alsof het dampgordijn wordt opgerold en zich terugtrekt
naar de kust, die we thans rechts van ons ontwaren, de
kust van Java.
Welk een heerlijk gezicht, prachtig boven alle beschrijving!
De zon spreidt haar stralen over de diepblauwe wateren:
aan alle zijden verheffen zich, hoog boven den waterspiegel,
eilandjes, als kegels van loof met veelkleurige bloemen door-
weven ; 't gelijken wel reusachtige bouqnetten, die op het
water drijven. De Javaansche kust is thans duidelijk zicht-
baar : met verbazing rust onze blik op gindsche bergen,
wier toppen, door nimmer verwelkend groen bekransd, de
wolken doorboren, en wier benedenhellingen door de nijvere
hand der menschen in vruchtbare akkers zijn herschapen.
Ons schip loopt met een fiksche vaart, en het duurt niet lang
of wy bevinden ons ter hoogte van Anjer, op het Noord-
Westen van Java gelegen; 't is een stadje van vijf duizend
inwoners, welks huizen, meest van bamboes vervaardigd,
een aardige vertooning maken. Er is een vuurtoren en een
fort. Ofschoon klein, is Aujer toch zeer levendig; de meeste
schepen leggen er aan om versehe levensmiddelen te koo-
pen, — een ware verkwikking als men zich zoo lang met
gezouten vleesch en ingelegde groenten heeft moeten verge-
noegen , — of zich van frisch drinkwater te voorzien , dat
door middel van een waterleiding van de bergen wordt aan-
gevoerd. Indien de schepen echter, zooals het onze, voor-
bijvaren zonder Anjer aan te doen, dan ontvangen zij het
bezoek van een ambtenaar die belast is met het innen van de
inkomende rechten op de meegebrachte koopmansgoederen.
Die ontvanger is de eenige niet die bij ons aan boord
komt. Spoedig naderen van de landzijde een aantal booten
met Maleiers om vruchten te verkoopen. Terwijl de voorste
boot dichter bij ons komt, kunnen wij de lieden eens nauw-
keurig bekijken. Twee jonge mannen zitten te roeien: z\j
zijn donkerbruin van kleur, en zien er gespierd uit. Hun
lichaamsbouw is krachtig, ofschoon zij ________^^ ^
H. O. TAN DEK HEIJDE, Kijkje» in de Oost. ***