Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
terugreis in het gezicht: hij noemde haar, ter herinnering
aan het doorgestane gevaar, Stormkaap. Hij landde er,
plantte er een paal met het Portugeesche wapen, en zeilde
weder naar het vaderland.
De koning was over die ontdekking zeer verheugd. Meer
dan ooit verwachtte hij, dat de zeeweg naar Indië zou
opgespoord worden, en aan de gevonden kaap gaf hij den
naam, dien zij nog heden draagt: Kaap de Goede Boop.
Elf jaar later, — Columbus had inmiddels Amerika ont-
dekt, — werd het doel bereikt. De admiraal Vasco Di
Gama zeilde moedig, ondanks de tegenspoeden waarmee hij
te worstelen had, Afrika om, en aanschouwde de Oostkust van dat
werelddeel. Door de Arabische bevolking van Melinda werd
hij vriendelijk ontvangen. Hij nam daar een loods aan
boord , die beloofde hem naar Indië te zullen brengen , en ook
woord hield. Den 20" Mei 1498 lieten de Portugeesche
schepen het anker vallen voor de toenmaals machtige handels-
stad Kalikoet, de hoofdstad van Malabar, thans van vroegere
grootheid geheel vervallen.
Door de tegenwerking van Arabieren die daar woonden,
mislukten zijn pogingen om handelsbetrekkingen aan te knoo-
pen. Hij moest wel terugkeeren, en ruim een jaar later
bereikte hij het vaderland, waar de tijding, dat de zeeweg
naar Indië gevonden was, groote blijdschap verwekte.
Op Di Gama's raad werd er dadelijk een vloot uitgerust,
om den machtigen vorst van Kalikoet, met wien hij het niet
klaar had kunnen spelen, met geweld te dwingen. Dertien
welbewapende schepen, gecommandeerd door Cabral, vertrokken
er heen.
Cabral ontdekte onderweg Brazilië en had weer met veel
tegenspoed te worstelen, zoodat slechts zes van zijn schepen
Indië bereikten. Onder hevigen strijd gelukte het hem handel
te drijven, en hij kwam in Juli van 1501 met een rijke
lading specerijen te Lissabon aan.
Van dien tijd af breidden de Portugeezen hun macht in
Oost-Azië meer en meer uit. Overal waar zij slechts gele-
genheid hadden vestigden zij handelskantoren (faktoriëen),
die door forten werden verdedigd. Hun hoofdplaats was