Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
In de dertiende en veertiende eeuw zien wij Venetië met
de Arabieren handel drijven, en specerijen, kostbare hout-
soorten , reukwerk en edelgesteenten met haar schepen van
de Zwarte Zee halen, waar laatstgenoemden ze over land
hadden aangebracht.
Maar de Venetianen kregen geduchte mededingers. De
Portugeezen begonnen zich in de vijftiende eeuw op handel
en zeevaart toe te leggen. Lissabon stak Venetië naar de
kroon. De toenmalige koningen van Portugal waren ver-
lichte vorsten, en de gunstige ligging van hun gebied langs
de zeekust noopte hen om de zeevaart zooveel mogelijk te
bevorderen.
Lang duurde het, eer de oude vrees voor de rotsige, ver
in zee vooruitstekende punten van kaap Bojador was over-
wonnen. Een Portugeesche prins, in de geschiedenis onder
den naam van Hendrik den Zeevaarder bekend, rustte in
1418 een schip uit om dat punt voorbij te zeilen, doch
nog vijftien jaren verliepen eer men daarin slaagde. Daarna
werden de westelijke kusten van Afrika al verder en verder
bezocht. De Portugeezen hadden daarmee een dubbel doel.
Vooreerst stond het bij hen vast, dat men ter zee Indië zou
kunnen bereiken, en alzoo rechtstreeks met dat rijke land
handel drijven. Ten tweede werden zij aangezet door een
veel minder edel oogmerk: zij landden namelijk op de Afri-
kaansche kust, om er menschen te rooven, die zij als slaven
verkochtten.
In 1486 werden door koning Johan II drie schepen uit-
gerust, onder bevel van Bartholomeüs Diaz. Deze kloeke
zeeman zeilde zoover hij kon de kust langs. In 't verre
Zuiden overviel hem een geduchte storm, die zijn schepen
in volle zee dreef. Toen het na drie dagen kalmer was ge-
worden , wilde hij weer naar de kust terugkeeren, maar,
hoe lang hij ook in oostelijke richting voer, hij zag maar
geen land. Eindelijk begreep hij, dat hij naar alle waar-
schijnlijkheid Afrika's Zuidpunt moest voorbij gezeild zijn,
zonder haar te zien. Vol blijdschap wilde hij verder gaan,
maar zijn schepelingen verzetten zich daartegen uit vrees
voor gebrek aan levensmiddelen. Nu moest hij wel terug-
keeren. Werkelijk kreeg hij de Zuidpunt van Afrika op de