Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
sehe Zee in: vervolgens door het Suez-Kanaal, de Eoode
Zee, de straat van Bab-el-Mandeb, de Arabische Zee, en
verder langs Voor-Indië en het eiland Ceilon. De reis duurt
dan ongeveer zes weken.
De brieven welke van hier naar Indië worden gezonden
blijven nog niet eens zoo lang onderweg. Zij worden na-
melijk dadelijk per spoorweg gezonden naar Marseille,
(Zuiden van Frankrijk,) of naar Brindisi in Italië. Dan
hebben zij , in een paar dagen, de Middellandsche Zee reeds
bereikt, en worden vervolgens met snelvarende stoombooten
door het Suez-kanaal, verder gebracht. Toen dat kanaal
er nog niet was gingen de brieven eerst per as , later per
spoorweg, over de toenmalige landengte : aan den anderen
kant lag dan weder een stoomboot gereed die ze in ontvangst
nam. Men noemt die inrichting de land-mail, (het Engelsche
woord muil beteeKent postpakket, en de bijvoeging van land
duidt aan dat die verzending zoo ver mogelijk over land
geschiedt). Ook reizigers kunnen , om spoedig deu overtocht
te doen, van dezelfde gelegenheid gebruik maken.
Wij voor ons, wij hebben volstrekt geen haast. We zit-
ten dood op ons gemak in de kajuit van ons schip, en
kunnen den tijd niet nuttiger besteden, dan door wat met
elkander te praten.
3. ONZE VOORGANGERS IN INDIE.
De kostelijke voortbrengselen van het Zaid-Oosten van
Azië zijn reeds meer dan tien eeuwen door den handel naar
andere streken overgebracht. Aanvankelijk geschiedde dit
door de Arabieren, die een groot deel van Azië, de geheele
Noordkust van Afrika, en zelfs bijna geheel Spanje hadden
veroverd.
Dit merkwaardig volk had van Afrika ook de Westkust
tot aan kaap Bojador, en de Oostkust tot kaap Coriëntes
aan zich onderworpen, maar al wat ten Zuiden van genoem-
de punten lag, was geheel onbekend. De zuidelijke zeeën