Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
lantischen Oceaan verbindt. De vaart is hier zeer druk;
ieder oogenblik zullen wij schepen ontmoeten , die de bont-
ste verscheidenheid van vlaggen vertoonen, want het Kanaal
is de verbindingsweg voor den handel tusschen Noord-Europa
en Amerika aan de eene , Azië aan de andere zijde. Daarom
moeten de stuurlieden hier zeer opmerkzaam zijn, vooral
bij nacht, om aanvaringen te voorkomen, die bij mistig
weer nog maar al te dikwijls plaats hebben.
De Atlantische Oceaan is dat uitgebreide waterveld, het-
welk ten Oosten door Europa eu Afrika, ten Westen door
Amerika wordt begrensd. De ervaren zeeman is hier echter
even goed bekend als in de nabijheid van de vader-
landsche kusten: niet alleen weet hij juist de ondiepe plaatsen
en klippen aan te wijzen en te vermijden, niet slechts
is hij grondig bekend met de richting van den wind, doch
hij weet ook, welke strooniingen het water der zee in be-
weging brengen, en deze zijn het voornamelijk, die den
weg, door hem te nemen , bepalen.
Op eenigen afstand van de Westkust van Afrika loopt
een stroom in zuidelijke richting, die , ter hoogte van de
Evennachtslijn, zich een weinig oostwaarts ombuigt. Deze
zal ons voeren langs de Canarisehe eilanden. Van daar
gaan wij dan rechtstreeks in de richting van het eiland St-
Helena, dat voor immer bekend is geworden als het ver.
banningsoord van den eersten Napoleon, die er in 1831
stierf. Wij hebben dan echter een anderen stroom bereikt,
die ons eerst een eind weegs in de richting van Zuid-Ame-
rika voortstuwt, en daarna met een breedo bocht het schip
recht toe recht aan naar het Oosten, door den Indischen
Oceaan voert. Afrika's Zuidpunt, de Kaap de Goede Hoop,
zullen wij dan niet in het gezicht krijgen : op de heenxeii
blijven de schepen daar ver bezuiden.
Bijna halverwege tusschen Afrika en Nieuw-Holland liggen
twee eilandjes, St. Paul en Amsterdam. Deze zullen wij
op onzen tocht voorbijgaan. En, steeds den stroom volgende
die onze vaart begunstigt, neemt daarna ons vaartuig een
noordoostelijke richting, om eindelijk te komen in de
nabijheid van den Indischen Archipel, het doel van onzen
iocht.