Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
een zeereis gedaan, en de beweging van het schip, het
op- en nedergaan van de golven, die, hoe kalm het weer
ook zijn moge, toch nooit in rust zijn, schijnen ons wel
niet erg te bevallen, 't Wordt ons zoo vreemd, 't is alsof
een nevel ons voor de oogen trekt . . . Och ja, de gewone
vijand van nieuwelingen op zee heeft ons aangetast; wat
wij gevoelen is dood eenvoudig zeeziekte, die, als de golven
hoog gaan, het den lijders bang genoeg kan maken. Geluk-
kig is het prachtig weer, dus we blijven zoo lang mogelijk
op het dek, het beste wat men in dit geval doen kan.
Geruimen tijd krijgen we niets anders te zien dan de
wijde watervlakte en het luchtgewelf. De zon neigt ten
Westen: langzaam en vol majesteit nadert zij, zooals het
schijnt, meer en meer het waterveld. Eindelijk is het alsof
zij in de zee wegzinkt. Van lieverlede maakt de schemering
plaats voor duisternis: de lantarens worden aangestoken en
omhoog geheschen. Met feilen glans tintelen de sterren, en
slechts schoorvoetend gaan we naar beneden, waar de pas-
sagiers , voor zooverre de zeeziekte hun zulks veroorlooft,
nog een poosje gezellig bijeen zitten, om vervolgens de
kooien op te zoeken. Nog even wippen we naar het dek.
Aan den westelijken gezichteinder ontdekken wij een licht,
en heel in de verte nog een. Het zijn de lichttorens der
Engelsche kust, die als getrouwe wachters den zeeman de
gevaarlijke plaatsen aanwijzen.
Met het aanbreken van den dag spoeden wij ons naar
boven, en zien thans de witte koppen van de krijtheuvels ,
die Engelands Oostkust omzoomen, zich duidelijk afteekenen.
Nu en dan ontdekken wij ook het zeil van een visschers-
pink of den schoorsteen van een voorbijsnellende stoomboot.
Terwijl ons vaartuig rustig zijn weg vervolgt, willen wij
even de wereldkaart ter hand nemen, en onzen verderen
tocht daarop aanwijzen.
Spoedig zullen wij ons bevinden in het Nauw van Galais,
ter plaatse waar Engeland en Frankrijk elkander de hand
toesteken. Deze engte geeft toegang tot het Kanaal, den
zeearm die de Noordzee met het overige gedeelte van den At-