Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het Utrechtsck Dagblad van 18 Juli zegt:
wVan onzen hoogst verdienstelijken staJ^jenoot richard hol verscheen
bij p. noordhoff & M SMIT te Groniogen het 7lste werk onder den
nederigea titel van: de Jeugdige zanger. Het Iste deeltje van deze
ffhaodleidiog bij het zangonderwijs inzonderheid op de scholen," bevat
eenvoudige, gemakkelijke oefeningen, ingeleid door eenige regelen, door
onderwijzer en leerling in acht te nemen Het werkje teil allerliefste
melodiën en echt kinderlijke koepletten. Wij twijfelen niet, of dit zang-
onderwijs van den heer hol, zal ten volle bt^antwoorden, aan 't geen
uitgevers en samensteller er zich van voorstellen."
Het zelfde Dagblad zegt in het no. van 13 Sept, bij de verschijning
van het 2e stukje:
jWij hebben van RICHARD hol^S zanghandleiding de jeugdige zavger
reeds gewag gemaakt. Het 2e gedeelte is thans verschenen, met nieuwe
lessen en een aantal liedjes. Recht praktisch ingericht, moet het werkje
als schoolboekje wel zijn weg maken. Methodisch gaat de direkteur
vooruit, geleidelijk vordert de leerling. Elke onderwijzer zal door deze
handleiding met goeden uitslag op de school werkzaam zijn. AVij be-
velen het boekje dan ook gaarne aan. De'uitgaaf van de hh. noord-
hofp en smit te Groningen is net."
ffM. Richard Hol, un musicien de grand talent, vient de gratifier la
jeunesse hollandaise d'un ouvrage rcellement remarquable; rien de plus
claire, de ])lus simple que sa theorie pour Iça commençants; les exer-
cices sont écrits avec un soin minutieux et tout ce qui pourrait nuire
au développement de l'organe si délicat de l'enfant, est évité avec
autant d'habileté que de prudence. Une autfe qualité-^e cette oeuvre
intéressante est le choix heureux des poésies sur lesquelles l'auteur a
écrit ses petits airs: ce sont des perles dc naïveté et de grâce dont la
mélodie rehausse singulièrement Téclat.
Si la suite du Jeugdige zanger répond à notre attente, M. Kol aura
rendu un grand service à l'éducation musicale en sa ^patrie."
(V Écho Musical.)
Het Nieuws van den Dag van 23 Juni zegt:
„Van den Heer r, hol is bij p. noordhofp & m smit te Groningen ,
een theoretische cn practische handleiding bij bet zangonderwijs, inzon-
derheid op de scholen, verschenen. Voor zoover ons bij inzage gebleken
is, beeft deze handleiding de verdienste eenvoudig en diardoor zeer
bevattelijk te zijn. Haar nut zal zonder twijfel den onderwijzer bij het
gebruik blijken."
De Heer jansen zegt in de Friesche Courant van 21 Juni j.l. omtrent
De Jeugdige Zanger;
„Met genoegen maakten wij kennis met deze handleiding van den
gereoommeerden toondichter eu muziekdirecteur richard hol. Er zijn
in onze taal verscUe'dene handleidingen tot onderwijs in den zang, doch
in den regel zijn ze te groot van omvang, — te uitvoerig, otn op den
voet gevolgd te worden bij het zangonderricht op onze lagere scholen.
Deze overtolligheid (om niet te spreken van gebrek) kleeft dit werkje
niet aan. Stap voor stap gaat de methode vooruit, — zeer geleidelijk
is de overgang, maar zij haalt niets overal, wat niet volstrekt noodig