Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
der inlanders. In de omstreken vinden wjj vele nette land-
huizen , bewoond door Europeanen, die hier herstel van
gezondheid zoeken. Alles werkt hiertoe mede: het klimaat
is er minder heet dan in lager gelegen streken, terw^l men
er gaen van die moerassen aantreft, wier uitwasemingen het
den mensch zoo onaangenaam maken.
Na ons eenige rust te hebben gegund, rijden wij verder.
Spoedig bereiken wij den Mcgamendong, een hoogen berg
over welken de weg steil omhoog gaat cn die de grens uit-
maakt tusschen de Preanger-regentschappen en de residentie
Batavia. Na dien met veel moeite op- en met groote snel-
heid afgegaan te zijn, bevinden wij ons in het Buitenzorgsche.
Onze eerste halt is te Gadok, een fraaie buitenplaats met
twee theetuinen. Er is daar een warme bron, welke om-
standigheid , benevens de gezonde ligging, aanleiding heeft
gegeven tot het vestigen van een inrichting voor kranken.
Onder anderen is daarvan gebruik gemaakt door onderscheiden
officieren van den tocht naarAtjeh, die hier kwamen om zich
te herstellen van vermoeienissen, ziekten of wonden.
Na ruim twee uren rijdens van Gadok zijn wij te Bui-
tenzorg. Vandaar kunnen we ons per spoortrein naar Bata-
via begeven. Wij komen er als oude bekenden, want het
was van hier dat wij onzen tocht aanvingen.
Hier ook blijven wjj een poos uitrusten, om na te denken
over hetgeen wij hebben opgemerkt, en om ons voor te
bereiden tot verdere kijkjes in de overige deelen van Neer-
landsch-Indië. Wij nemen dus nog geeu afscheid van elk-
ander: alleen vraag ik u: Hoe is u de reis bevallen?
Vindt gij nu ook niet, dat kennismaking met het Neder-
landsch gebied onderden Evenaar de moeite rijkelijk beloont?
En heeft, hetgeen wij hebben gezien en besproken, de
begeerte niet bij u doen ontstaan, om hoe l.ingpr hoe nauw-
keuriger met die schoone gewesten bekend te worden?