Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
bamboes, waarin de zaden gelegd worden om te ontkiemen.
Overal heerseht de grootste netheid, de volmaaktste orde:
't is wel te zien dat er veel belang wordt gesteld in deze
cultuur. Af en toe worden ook proeven genomen om haar
in andere streken van den Archipel ingang te doen vinden.
De kruin van den Malabar, 7200 voet hoog, had tot voor
korten tijd geen anderen naam dan Poetitjak, dat „top"
beteekent: sedert in 185 7 de Gouverneur-generaal Pahud
dien, na zyn bezoek aan de kina-aanplanting, heeft beste-
gen, noemen de inboorlingen hem Foentjak ioewan-besar,
d. i.: „Top van den grooteu heer."
Wij vervolgen onze reis, en zijn weldra teBandong, de
zetel van den Eesident. De voornaamste merkwaardigheid
van deze stad is het heerlijk gezicht dat men daar heeft op
de omliggende bergen, die allen tot op aanzienlijke hoogte
met rijstvelden en koffietuinen zyn bedekt. Ook de fraaie
woning (daim) van den Regent is zeer bezienswaard. Voor-
waar, de wijze waarop die heer is gehuisvest verschilt nog
al wat met de woningen van zijn onderhoorigen.
Van Bandong gaan wij naar Tjiandjoer. De weg tusschen
beide steden is zeer bergachtig, zoodat een sterke voorspan-
ning, meest van buffels, onze paarden moet helpen om het
rijtuig tegen de steilten op te trekken. Deze weg maakt
een gedeelte uit van den Grooten Postweg van Daendels:
we zijn dus op meer bekend terrein, ten minste, we be-
hoeven niet langer, zooals in deze laatste dagen dikwijls
het geval was, uit te zien of er ook een ander middel is
om den tocht voort te zetten dan onze eigen beenen. We
komen op een plaats, waar de weg door de rivier Tjitaroem
wordt gesneden: dit punt ligt 958 voet boven den zeespie-
gel. De paarden worden nu afgespannen, en het rijtuig
loopt van zelf van den hoogen oever naar den waterkant,
waar een groep Javanen het met sterke riemen van buffels-
leer tegenhouden. Alles, — rijtuig, paarden en wij zeiven,
wordt met een veerboot overgezet.
Na een rid van vijf uren bereiken wij Tjiandjoer.
By toeneming bemerken wy de sporen van het verkeer met
de Europeanen in de regelmatigheid van huizen en straten,
in de levendigheid rondom ons, zelfs in de luidruchtigheid