Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
Onder de merkwaardigheden die wij in de meer bebouwde
streken ontmoeten, mogen wij niet verzuimen melding te
maken van twee belangrijke dingen: de theestruiken en de
kinaboomen.
De eerste worden in de Preanger-regentschappen in
menigte aangetroffen. Aan den zuidelijken voet van den
pas genoemden Papandajan zien wij een bergvlak, (plateau),
3770 voet boven de oppervlakte der zee, alwaar zich de
grootste theeplantage van Java bevindt. Euim duizend vrye
arbeiders vinden daar bezigheid, en worden om hun vlijt
zeer geroemd. De theestruiken zijn hier laag en van boven
rond. Het plukken der bladeren vereischt heel veel zorg,
terwyl ook bij het drogen op zeer veel omstandigheden moet
gelet worden. Om zwarte thee te krijgen geschiedt het
drogen in de zon, telkens door schudden cn weder uit-
spreiden afgewisseld. De eigenaardige thecreuk ontwikkelt
zich langzamerhand door gisting. Wil men groene thee
hebben, dan worden de bladeren in een verhitte pan een
weinig gedroogd, daarna gekneed, op nieuw uitgespreid en
weder in de pannen gebracht, hetgeen tot v^fmaal toe wordt
herhaald.
Om kina-aanplantingen te zien, moeten wij een anderen
berg opzoeken, den Malabar, vijf mijlen ten Zuiden van de
stad Bandong. De kinaboom, van welks bast het bekende
koortsverdrijvend middel wordt bereid, behoort in Peru
thuis, en sedert 1856 heeft men op last der regeering en
onder leiding van een uitstekend geleerde, den Heer Jung-
huhn, de aankweeking in dit gedeelte der Preanger-regent-
schappen beproefd, welke proef met den besten uitslag is
bekroond. De boompjes waren deels afkomstig van zaden
uit Amerika naar Java gezonden, deels van planten uit de
plantentuinen van Leiden, Utrecht en Amsterdam , en werden
geplant aan den zuid-westelijken voet van den Malabar, op
een hoogvlak, bijna vijfduizend voet boven de oppervlakte
der zee. Daar ziet men de boomachtige heesters staan, te
zamen een terrein van 300 voet in het vierkant beslaande.
In het midden bevinden zich de kweekhuizen, waarin de
jonge planten worden behandeld totdat zij sterk genoeg zijn
om in den tuin te worden gezet, benevens bakken van