Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
meest geliefkoosde vermaak is evenwel het wajang- of schim-
menspel , dat bij avond wordt vertoond. Een gezelschap
lederen poppen met bewegelijke ledematen, bont beschilderd
en kwistig verguld, voert achter een gespani.en doek, waar-
achter licht is geplaatst, een tooneelvoorstelling uit, zóó,
dat de vrouwel\ike aanschouwers die zich vóór het scherm bevin-
den , slechts de schaduwen op het doek te zien krijgen , terwijl de
mannen , bij de vertooners gezeten , de eer hebben de poppen in
persoon te zien. De samenspraak wordt door den directeur ge-
houden, even als bij onze welbekende Jan-Klaassen kasten; de
slof is gewoonlijk ontleend aan de fabelachtige geschiedenis van
den voortijd, en het is wel te begrijpen dat de meest on-
mogelijke voorvallen daar plaats hebben, 't Gebeurt niet
zelden dat de held van het stuk door zijn vijanden wordt
onthoofd, om een oogenblik later doodbedaard zijn hoofd
weer op te zetten en op nieuw in het strijdperk te treden,
net alsof dat de natuurlijkste zaak van de wereld ware.
Uren lang kan de Javaan, op den grond nedergehurkt, zich
verlustigen in de grootsche daden van de figuren in zijn
poppenkraam : zelfs een opkomende regenbui is dan niet in
staat om hem van ziju plaats op te jagen.
Dergelijke feestelijkheden hebben vooral plaats vóór het
begin van den rijstoogst of van andere werkzaamheden
waartoe de gansche bevolking eener dessa wordt opgeroepen.
30. TERUG NAAR BATAVIA,
Schooner dan de stoutste verbeeldingskracht zich kan
voorstellen, is de aanblik der natuur in de Preanger-regent-
schappen. Bij elke schrede schier treffen ons nieuwe, ver-
rassende tafereelen: hier stapelen zich bergen achter bergen
tot aan den verren gezichteinder, of steekt de steile top
eens vulkaans hoog boven zijn broederen uit: daar klatert
een waterval, die van rots tot rots huppelt, om met geweld
zich uit te storten in een kom waaruit aan den bergstroom
onophoudelijk voedsel wordt toebedeeld; terwijl de stralen
der zon in liefelyke kleurschakeering het nederstortend nat