Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
moet het ons dan wel verwonderen, dat hij wantrouwend is
geworden? Zijn arbeid wordt hem sleeht betaald, en nog
wordt die geringe vrucht van zijn moeiten, hem niet zelden
ontnomen. Hoe vaak gebeurt het niet, dat zijn hoofden
hem een karbau ter leen vragen — een gedwongen leening,
waarop geen teruggave volgt: kunnen wij niet begrijpen dat
hij daardoor zorgeloos en traag is geworden? Nog meer:
de Chineezen, over den ganschen Archipel verspreid, hebben
hem menige verkeerde hartstocht eigen gemaakt, waaruit zij
voordeel trekken; zij hebben hem het amfioen-schuiven
geleerd, hem smaak voor het dobbelspel ingeboezemd , en
bij geeft zich aan die ondeugden over zonder nadenken,
zonder dat zijn zedelijk gevoel daar tegen opkomt. Door-
gaans is de Javaan zachtmoedig, maar wanneer zijn driften
worden opgewekt, wordt hij wraakgierig, en is tot de groot-
ste wreedheden in staat.
Nog eens moet het gezegd worden: er is slechts één
middel om de verkeerde neigingen van den inlander tegen
te gaan, om het oorspronkelijk goede in zijn karakter de
overhand te doen krijgen: dat middel is onderwijs.
Eenige malen in het jaar wordt het eentonige, dat het
dagelijksch leven der Javanen kenmerkt, door feestvreugde
afgewisseld. Dan komen de bewoners der dessa bijeen en
vermaken zich met het luisteren naar muziek, met het
kijken naar het dansen.
Voor den meer beschaafden smaak van den Europeaan
heeft de muziekuitvoering van den gamelan, zooals het
Javaansch orkest genoemd wordt, weinig bekoorlijks. Ver-
schillende soorten van bekkens die men tegen elkander
slaat, en kleine trommen, die met omwoelde hamertjes
worden geslagen, benevens eene soort van viool, waarvan
een met lucht gevulde blaas de kast uitmaakt, zijn de
instrumenten die daarbij de hoofdrol spelen. Op de maat
dier niet welluidende muziek ziet men eenige dansmeisjes,
wier bepaald bedrijf dat is, zich heen en weer bewegen.
Soms gebeurt het ook, dat een Javaan opstaat, en eenige
verzen van zijn eigen maaksel voor de vuist opdreunt. Het