Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Opdat wij dan zullen kunnen meepraten, weet ik niets
beters te bedenken, dan dat wij er eens heengaan, om er
hier en daar een kijkje te nemen.
Dat is te zeggen, we zullen dat doen op een heel een-
voudige wijze, zonder opoffering van veel tijd, geld en
moeite. Zonder bij het afscheid nemen van onze ouders,
broeders en vrienden veel tranen te storten, gaan wij er
maar dadelijk op los.
2. OP REIS NAAR JAVA.
Uit alle hoeken van Nederland zijn wij te Nieuwediep
bijeengekomen. Een flink, voor passagiers en goederen doel-
matig ingericht vaartnig ligt gereed. 't Is een zeilschip,
en daar wij niet den kortsten weg naar Indië zullen nemen,
mogen wij wel bedenken, dat zoo'n reis een heele ge-
schiedenis is. Zeventig of tachtig dagen zullen er minstens
mee gemoeid zijn, als alles goed gaat, hetgeen wij maar
hopen willen.
Een sleepboot, met een ervaren loods aan boord, brengt
ons schip het gat van Texel uit. En pas heeft de stem
onzer vrienden, die bij ons uitzeilen tegenwoordig waren,
ons „vaarwel" toegeroepen, of wij dansen reeds op de gol-
ven der Noordzee.
Wij zien nog eens om. Hoe liefelijk, hoe rustig blinken
de zonnestralen langs de lichtgele, hier en daar met bruine
heideplanten begroeide duinenrei, terwijl van tijd tot tijd
eene enkele torenspits zich even kijken laat. Geen wonder
dat een weemoedig gevoel ons bekruipt, nu de vaderlandsche
kust meer en meer met het grijsachtig groen der zee ineen-
smelt. Doch het verlangen naar de nieuwe tooneelen die
wij hopen te aanschouwen, en de verwachting van een
vroolijk wederzien , hebben weldra onze smartelijke gewaar-
wordingen verdrongen.
Maar 't duurt niet lang , of een gevoel van geheel ande-
ren aard komt het ons lastig maken. We hebben nog nooit
1*