Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
De levenswijze van de Javanen uit den minderen stand, dus
van verreweg de meesten, is hoogst eenvoudig. Wanneer wij een
hunner woningen binnentreden, dan valt ons terstond het
volslagen gemis in het oog van al die gemakken, welke wij
als onontbeerlijk beschouwen. De hut is van bamboes saam-
gesteld , met van voren een afdak, door palen geschraagd;
van boven is zij met riet of palmbladen gedekt. Vaak vindt
men er geen vloer in: de grond waarop zy staat moet dan
als zoodanig dienst doen. Evenmin een zolder, terwijl gij
ook vergeefs zult zoeken naar vensters en een schoorsteen.
Licht en lucht moeten maar toegang krijgen door de reten
der bamboeswanden, en langs denzelfden weg baant zich de
rook een uitweg. Er is maar één deur. Bedsteden of ledi-
kanten zijn er niet: de Javaan vleit zich met zijn gansche
familie neder op matten, en slaapt daar even gerust als de
Europeaan op zijn donzen bed. Kasten ook niet: de Javaan
bezit zeer weinig kostbaarheden, die achter slot geborgen
moeten worden. In de enge ruimte zijner hut beweegt hij
zich met gemak: slechts een gering getal meubelstukken
vullen een gedeelte van het woonvertrek, hoogstens een rust-
bank, benevens eenige kisten en manden tot berging van
kleederen en andere behoeften.
Een groep van die woningen, een desia (dorp) maakt geen
onaardige vertooning. Soms staan zij in bonte verwarring
dicht opeen, zoodat wij ons moeten verwonderen hoe de
lieden er den weg in vinden: maar gewoonlijk staat ieder
huisje op een afzonderlijk erf, terwijl alle tusschenruimten
gevuld zijn met klapperboomen.
De kleeding der inlanders maakt weinig vertooning. De
mannen dragen een pantalon tot aan de knieën, met eeu
stevigen gordel vastgemaakt, om de lendenen een geverfd stuk
doek, den sarong, die ook het voornaamste kleedingstuk der
vrouwen is, maar bij haar tot op de voeten hangt. Voorts
dragen de mannen een katoenen buisje, dat bij de vrouwen
door een soort van kort jakje is vervangen, terwijl om het
hoofd een doek is gewonden. Beenen en voeten zijn altijd
bloot. De jonge kinderen zijn gewoonlyk geheel naakt.
Daar zet zich de familie aan den maaltijd, op den grond.
Schotels en borden komen niet te pas: de spyzen worden iu