Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
ziet de watermassa aankomen met onstuimige vaart, zij komt
niet van onder op, al hooger en hooger rijzende, neen, zy
ijlt den Javaan te gemoet, hij ziet er tegen, hij aansehouwt
als het ware een muur van water, gereed om hem te over-
stelpen. Nog één oogenblik, en de Banjir is over hem
heen gegaan , heeft zijn hut meegevoerd, zijn akkers vernield ,
hem zeiven gedood, heel den omtrek in een tooneel van
verwoesting herschapen.
En voort snelt de vloed, als een reus wiens kracht toeneemt
naarmate zijn woede stijgt, totdat hü als uitgeputnederzijgt,
het slib dat hij heeft medegevoerd laat vallen en alzoo een
nieuwen bodem vormt, waar vroeger geen land was, als een
geringe vergoeding voor de schade die hij heeft aangericht,
voor de mensehenlevens die hij heeft vernietigd.
29. UIT HET HUISELIJK LEVEN DER JAVANEN,
Wij hebben een begin gemaakt met onzen laatsten tocht
door Java. Reeds bevinden wij ons in de Preauger-regent-
schappen , de uitgestrektste residentie van het eiland.
Dat laatste gedeelte is niet het gemakkelijkste; dikwijls
vinden wij nauwelijks iets dat naar een gebaanden weg gelijkt,
en zouden wij groot gevaar loopen van te verdwalen , indien
wij ons niet voorzagen van een of meer inlanders als gidsen.
Somtijds moeten wij te voet verder zien te komen omdat de
oneffenheid van den grond het rijden onmogelijk maakt; dan
weder maken wij gebruik van een zitplaats in een buffelkar
die verschrikkelijk hotst en die ons volstrekt niet met meer
spoed doet voortgaan dan toen wij wandelden. Somtijds ook
vinden wij geleerenheid om een paar van die kleine maar
sterke paardjes te huren, die men hier aantreft. Niet zelden
verloopen er dagen achtereen, eer wij de woning van een
Europeaan aantreffen, en moeten wij overnachten in een
Javaansche hut, welker bewoners, hoe arm ze ook vaak zijn
mosen, toch in gulle gastvrijheid voor niemand behoeven
onder te doen. Zoo hebben wij meteen gelegenheid, om
de Javanen in hun dagelijksch doen gade te slaan.