Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
zoo spoedig niet volgt, krijgen de winden ten opzichte van
de aarde een veranderde richting, en waaien niet uit het
Noorden en Zuiden, maar uit het Noord-Oosten en Zuid-
Oosten. Java ligt ten Zuiden van den Evenaar, en heeft
dus den Zuid-Oostenwind. Maar de noordelijke luchtstroom
overtreft in de eene helft van het jaar de zuidelyke in kracht,
zoodat zij zich nog ver bezuiden den Evenaar doet gevoelen.
Men krijgt daar dan een strooming uit het Noord-Westen ter
vervanging van de andere.
De wind uit het Westen brengt regen aan. Hij waait van
April tot October, en heet dan de natte moeson. In de
andere maanden is de wind oostelijk met droog weder, 't is
dan de droge moeson. Ten Noorden van den evenaar is het
juist andersom: de Noord-Oostenwind van April tot October
geeft daar droogte, de Zuid-Westen wind regen. Verschillende
omstandigheden, zooals de vorm van het land, de richting
der bergen, kunnen daar eenige wijzigingen in brengen,
maar in hoofdzaak komt deze beschrijving toch met de wer-
kelijkheid overeen.
De overgang (kentering) der moesons gaat dikwijls verge-
zeld met hevige natuurverschijnselen: zware onweders, aard-
bevingen , overstroomingen.
Dat deze laatsten wel onder de meest geduchte rampen
mogen gerekend worden, daarvan weten wij, Nederlanders,
vooral zij die langs de oevers der rivieren wonen, mede te
spreken. Een overstrooming in Indië echter is nog veel
verschrikkelijker dan wij ons verbeelden kunnen. Als bij
ons in het voorjaar de ijsverstoppingen de geregelde afvloeiing
van het water beletten , dan hebben wij dit ten minste eenigen
tijd vooruit bemerkt, en er z^'n eenige voorzorgsmaatregelen
mogelijk; op Java vertoont zich de Banjir plotseling,
soms bij een helderen hemel.
Om de toppen der bergen hebben zich de wolken saam-
gepakt. Al zwaarder en zwaarder wordt de last, eindelijk
baant zij zich met geweld een weg benedenwaarts. De beken
zwellen op tot rivieren, zij kunnen de watermassa niet meer
bevatten, zij treden buiten haar oevers , en met een geluid,
aan den ratelenden donder gelijk, stroomt de stortvloed
bruisend voorwaarts, alles op zyn weg vernielende. Men
8*