Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
land in westelijke richting te trekken, ten einde over de
Preanger-regentschappen Batavia weder te bereiken. Wij zullen
ons een weinig moeten haasten, want het goede jaargetijde
spoedt ten einde, en daarna behoort het reizen in Indië geens-
zins tot de aangenaamste genietingen.
28. DE MOESONS, O V E R ST R O O M I N G E N.
Dat het op Java geducht heet kan zijn, hebben wij reeds
ondervonden. En dat blijft zoo het gansche jaar door. De
aangename wisseling der saizoenen waaraan wij in Europa
gewoon z\jn , heeft men daar niet. Er zijn in de keerkrings-
gewesten van Azië slechts twee jaargetijden , (moesons), namelijk
het droge en het natte, doch het een is al nagenoeg even
heet als het andere.
De oorzaak dier wisseling is gelegen in de geregeld ver-
anderende (periodieke) winden, en daarom geeft men wel
eens, maar ten onrechte, aan die winden zelve den naam
van moesons.
Om goed de richting van den wind te begrijpen , moeten
wij ons herinneren, dat de luchtstrooming, wind geheeten,
voornamelijk wordt teweeggebracht door het verschil in warmte
op aarde. Daar, waar de zon haar stralen loodrecht neder-
schiet, zet de lucht zich uit, even als alle lichamen die
verwarmd worden; en, ten gevolge van die uitzetting, stijgt
zij omhoog. Het ledig, daardoor ontstaan , wordt voortdurend
aangevuld door andere luchtmassa's, die in twee richtingen,
uit het Noorden en uit het Zuiden, komen toestroomen. Die
beide stroomen ontmoeten elkander op of nabij den Evenaar,
en vernietigen daar elkanders werking, zoodat daar dikwijls
volkomen windstilte wordt aangetroffen.
Indien nu de aarde geen aswenteling bezat, zouden wij,
tengevolge van de gezegde stroomingen, slechts twee winden
waarnemen, namelijk Noordenwind ten Noorden en Zuiden-
wind ten Zuiden van den Evenaar. Doch gelijk wij weten,
wentelt de aarde zich van het Westen naar het Oosten, en
daar de lucht door haar mindere dichtheid die beweging