Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
van. Voor de beste soort wordt op de veilingen te Batavia
ruim zesduizend gulden per pikol betaald. Op de wanden
van den berg Karang Bollong zijn verscheidene holen, waar
de bewuste vogels hun nesten in rijen tegen den binnenwand
vasthechten. Het „plukken" geschiedt, zoodra de jonge vogels
vliegen kunnen.
De top des bergs verheft zich duizend voet boven den
zeespiegel. Een pad loopt van daar zeewaarts naar beneden
en eindigt met een steilen wand. De inzamelaars moeten
zich daar nederlaten aan een loshangenden ladder van bam-
boes tot aan een smallen richel der rots; daar treffen zij een
tweeden ladder aan, waarvan de onderste sport een voet of
tien boven het water zich bevindt. Nu gaan zij langs een
bamboeslat het hol binnen om de nesten te plukken, hetgeen
met de hand geschiedt, of als zij wat hoog hangen,
met een stok waaraan een netje is vastgemaakt. Voor ons
zou die nederdaling nog al gevaarlijk zijn, maar de Javanen
zijn daar zoozeer aan gewoon geraakt, dat, naar men zegt,
tot nog toe slechts één man er het leven bij heeft verloren.
Vóór de pluk begint, hebben er verschillende feestelijkheden
plaats, waarbij muziek en dans niet worden vergeten. Ook
is daaraan een soort van godsdienstplechtigheid verbonden,
van gansch bijzonderen aard. Zooals de Javanen gelooven,
staan de vogelnest-klippen onder de bescherming van een
onzichtbare godin, voor wie in het pakhuis een rijk versierd
bed is geplaatst, en die er zelfs een eigen kamenier op na-
houdt. Het spreekt van zelf dat het van belang is, alvorens
met dc inzameling te beginnen, de godin gunstig te stem-
men , en daarom wordt haar dan altijd eten gebracht, eü
vraagt men haar eerbiedig verlof om haar rijk te betreden ,
ten einde de nesten te plukken. Tot nog toe heeft zij dat
altijd, bij monde van haarkamenier, goedgunstig toegestaan,
dus erg kwaad is zij niet. Maar de Javanen zijn er ook
stellig van verzekerd dat het met den onvoorzichtige, die
zonder haar verlof, (met andere woorden , zonder toestemming
van de Nederlandsehe beambten,) nestjes ging rooven, heel
slecht zou afloopen.
Wij laten de Javanen stilletjes hun kostbare nestjes verder
inzamelen, en gaan onze reis voortzetten. Ons plan is, over
H. c. VAN dek heijde, Kijkjes in de Oost. 8