Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
merkten, gaan wij een bijzonderheid zien, die wel verdient
bezocht te worden, de Kinderzee namelijk, 't Is een ondiepe
baai, waarin een drietal rivieren, (waaronder de reeds ge-
noemde Tjidonan) nitloopen en hun slib uitstorten, zoodat
zij allengs in diepte afneemt. In die baai staat een dorp van
armzalige hutten, geheel op palen gebouwd, en een vierkant
vormende. De woningen zijn met elkander verbonden door
een gang of galerij , van bamboeslatten gemaakt, die er buiten
langs loopt. Daaraan grenst een soort van pleintje,
waarvan de grond insgelijks uit latwerk bestaat. Zeker een
vrij ongewone manier van huizen bouwen. De bewoners van
dat zonderlinge dorp vinden grootendeels hun bestaan in het
duiken naar pareloesters. Gij weet immers dat de kostbare
paarlen besloten zitten tusschen de schalen van een tweekleppig
schelpdier?
Nu gaan wij een uitstapje maken naar het oord, waar
hoofdzakelijk de eetbare vogelnestjes worden ingezameld, naar
het dorp Karang Bollong, in de aangrenzende residentie
Bageleen. Op onzen weg daarheen komen wij verscheidene
kaneeltuinen voorbij. De kaneelboom is een heester, en de
welbekende pijpkaneel is de bast der takken. Deze worden
afgesneden, als zij de lengte van bijna een Meter hebben ;
men doet dit acht maal in een jaar en snijdt er dan twee
of drie af, die dadelijk van de bladeren en loten worden
ontdaan en naar een schuur gebracht, waar men den bast er
afschilt, die onder het drogen zich oprolt.
Na een vermoeienden rid over het bergachtig terrein berei-
ken wy het reeds genoemde dorp, en nemen wij onzen intrek
bij den ambtenaar die het opzicht heeft over het pakhuis ,
waar de nestjes worden bijeengebracht. Hij vertelt ons, dat
wij het uitmuntend treffen, want dat juist de toebereidselen
tot de inzameling, welke driemaal'sjaars geschiedt, in vollen
gang zijn.
Er is een soort van klipzwaluw, die haar nestjes maakt.
van een kleverig vocht, 't welk zij afscheidt door de hals-■
klieren; in de lucht wordt dat spoedig hard, en verkrijgt dan ii
een eenigszins hoornachtig aanzien. Voor de Chineezen enil
Japanners zijn die vogelnestjes een uitgezochte lekkernij:;!
daarom maakt de regeering er een winstgevend handelsartikelll