Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
onze rechterhand zien wij een modderbank, die bij lagen
waterstand bloot komt; links verheffen zich de steile hoogten
van het eiland Noesa Kambangan, hetwelk zoo dicht bij de
kust ligt, dat de vaart aan de Noordzijde van dat eiland
op een breede rivier gelijkt. Om in oorlogstijd de haven
nog verder te beveiligen, is tusschen die rotsen een fort
gebouwd, waarvan wij de wallen, met kanonnen bezet,
duidelijk kunnen zien.
Te Tjilatjap worden, hetzij over land, hetzij met prauwen
langs de rivier (Tji)üonan , of wel langs een gegraven kaaaal,
Kali Josso genaamd, de producten uit drie of vier residentiën
aangevoerd en in gouvernements-pakhuizen opgestapeld of
dadelijk voor den uitvoer in schepen geladen. Daardoor bezit
deze stad eenige levendigheid; anders is zij niet een der
meest gezochte verblijfplaatsen, dewijl het klimaat er als
ongezond wordt aangemerkt. De pakhuizen bevinden zich
in het oostelijk gedeelte: onder anderen een groot zoutpakhuis.
Het zout is een van die artikelen, waarvan de regeering
belangrijke winsten verkrijgt. Op het eiland Madoera wordt
het door de inlanders uit zeewater gewonnen voor rekening
van het gouvernement, eu meestal op de volgende wijze.
Een vlak gedeelte van de kust is door dijkjes ingesloten,
even alsof het rijstvelden waren. Bij vloed loopt dit onder,
het zeewater verdampt vervolgens, en de zoutkristallen, die
zich dan gevormd hebben, worden ingezameld. Op de Zuidkust
van Java gaat men nog anders te werk. Op het zand wordt zee-
water gegoten : is dit verdampt, dan herhaalt men die be-
werking , waarna het zand wordt bijeen verzameld, en men
het daarin aanwezige zout in water oplost. Uit de aldus ver-
kregen pekel wordt vervolgens door kunstmatige warmte het
zout afgezonderd. De inboorlingen zijn verplicht het door hen
gewonnen zout aan de pakhuizen iu te leveren tegen een
belooning die schaars de gedane moeite vergoedt: daar
wordt het dan weder tegen oneindig hoogeren prijs verkocht
aan de kleinhandelaars. In de voornaamste steden van Java
en van de Buitenbezittingen vindt men een zoutpakhuis dat
meestal door een Europeaan, somtijds ook door een iulander
wordt beheerd. In de Vorstenlanden is de zoutaanmaak vrij.
Op het hooge eiland, hetwelk wij bij onze aankomst op-