Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
duizend voet beneden ons een dorre zandvlakte, waarop
zich eenige met groen bekleede bergtoppen verheffen.
We laten ons langs de binnenzijde van den kraterrand
neder: dat kost weinig moeite, want op de plaats waar wij
ons bevinden, loopt hij zacht glooiend naar omlaag. We
staan nu op de zoogenaamde zandzee, den eigenlijken bodem
van den vulkaan. We loopen verder tot aan de bergen die
we pas ontdekten. Drie daarvan vertoonen niets bijzonders
dan het levendig groen dat hun helling bedekt, en dat
wonderlijk afsteekt bij het grauwe wit van de zandzee: maar
de vierde, de 700 voet hooge Brama, ziet er dor en doodsch
uit, en werpt rook en nu en dan steenen uit, ten bewijze
dat de vulkanische stoften onder onze voeten nog altijd in
werking zijn. Ware de Brama in rust, dan zouden wy
hem kunnen beklimmen, hetgeen gemakkelijk gemaakt wordt
door bamboezen ladders die tegen de helling zijn gelegd:
nu zullen we 't maar niet doen, wegens het gevaar dat er
aan verbonden is. Een bliK van den top in de diepe
kolk, die steeds met rook en damp is gevuld, en waarin het
onophoudelijk loeit en bromt, is anders wel eenige inspanning
waard. We zullen ook niet de zandzee langs haar geheele
middellijn oversteken, want een wandeling van meer dan
zeven duizend M. over den dorren bodem is ons, na de
reeds doorgestane vermoeienis, wel wat kras. We gaan daarom
denzelfden weg terug dien wij gekomen zijn, rusten een
poos in het dorp, waar wij onze paarden hebben moeten
achterlaten, en keeren weder naar het stadje Malang.
Van daar rijden wij terug naar Pasoeroean, met het voor-
nemen spoedig die stad te verlaten, hoogst tevreden over
het vele schoone, dat wij gedurende ons verblijf aldajir heb-
ben aanschouwd.
26. HOE DE NEDERLANDSCHE STAAT DE ERFGENAAM WERD VAN DE
OOST-INDISCHE COMPAGNIE.
Wij gaan te Pasoeroean scheep om een ander punt te
zoeken, vanwaar wij onze kijkjes kunnen voortzetten. Na