Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
van Java woeste gronden ontgonnen, en ook daar wordt de
tabaksteelt met voordeel aangewend.
Ook wordt hier de koffiecultuur op groote schaal gedreven;
zij is er meer winstgevend en voor de bevolking voordeeliger
dan in eenig ander gedeelte van Java. De residentie Pa-
soeroean telde in 1873 één zevende van het geheele aantal
koffieboomen van Java, maar de opbrengst was omstreeks
één derde van het geheel. Bijna al die koffie wordt gekweekt
in de afdeeling Malang en is voor bijna % boschkoffie.
De hooge ligging van Malang is ook oorzaak, dat het
verblyf in die afdeeling als zeer bevorderlijk voor de gezond-
heid wordt beschouwd. Personen, wier gestel door aanhou-
dende werkzaamheden onder een heet klimaat geleden heeft,
gaan vaak voor korteren of längeren tijd naar Malang: er
is daar dan ook een inrichting, waar kranken worden op-
genomen en verpleegd, en waar zij alle geriefelijkheden
vinden die tot hun herstel dienstig zijn.
Tot het belangrijkste gedeelte van ons verblijf in dit schoon
gewest rekenen wij eeu bezoek aan den hoogsten top van
het Tenggergcbergte. Langs een fraaien weg, links en
rechts door koffietuinen begrensd, gaan wij onmerkbaar om-
hoog. De lucht wordt koeler: spoedig hebben wjj een
hoogte bereikt, waar de rijstbouw niet meer plaats kan heb-
ben en waar Europeesche groenten en andere gewassen welig
tieren. Nu begint de eigenlijke beklimming: de breede weg
is in een smal en tamelijk steil bergpad veranderd. Heerlijk
is de aanblik van het landschap rondom ons. Overal zweeft
het oog langs bebouwde velden en vruchtdragend geboomte;
in het Zuiden ontdekken wij een dicht bosch, dat tot aan
de kust voortloopt, terwijl in het Oosten de Straat van
Madoera zich vertoont. Wij gaan verder. Eindelijk hebben
wij den top bereikt. Wij staan nu op een reusachtigen,
bijna cirkelvormigen muur. 't Is de rand van den krater
des vulkaans. Maar het oog staart hier niet, gelijk bij
zoo menigen anderen vuurspuwenden berg, in een bodem-
loozen afgrond: hier zien wij, tot onze verbazing, ongeveer