Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
I. O N Z E O O S T.
Wanneer wij een blik slaan op de kaart van Azië, dan
ontdekken wij in het Zuid-Oosten, daar, waar de overgang
is van dit reusachtig werelddeel tot Nieuw-Holland, — het
vasteland van Australië, — eenige groote en zeer veel kleine
eilanden. Zij liggen op en langs de Evennachtslijn, en
omsluiten de toegangen die van den Indischen Oceaan naar
de Stille Zuidzee geleiden. Het zijn rfie eilanden, waarmede
wij ons in de volgende bladzijden zullen bezig houden.
Wel, — zou men kunnen zeggen, — waarom juist met
die zoo ver verwijderde streken? Want, dat ze op grooten
afstand van ons liggen, blijkt dadelijk daaruit, dat de ge-
heele breedte van Europa en van Azië ons er van afscheidt.
Waarom niet liever gesproken over landen en volken, die
zich meer in onze nabijheid bevinden , met welke onze land-
genooten dagelijks in aanraking komen? Is het niet veel
beter, goed bekend te zijn met den toestand van Duitsch-
laud en Engeland, van Frankrijk en België, mot de zeden
en gewoonten van Duitschers en Franschen ?
Toch niet! Want hoe nuttig en noodig het is, veel te
weten aangaande onze naaste buren, in de eerste plaats
moeten wij weten wat er in ons eigen huw te zien is. Met
andere woorden: hoe groot gewicht ook te hechten is aan
bekendheid met de landen die ons begrenzen, boven alles
moeten wij ons op de hoogte stellen van wat er omgaat in
het eigen vaderlaud!
En — die eilanden, daar in de verte, — zij zijn een
deel van Nederland! De menschen die daar wonen zijn,
ofschoon wij hun taal niet verstaan, in zekeren zin onze
landgenooten. Op de zeeën en straten tusschen die eilanden
ontplooit onze driekleur haar banen; aanzienlijken en gerin-
gen zijn er ondergeschikt aan het gezag van Ncderlandsche
wetten.
Met écn woord, Java, Sumatra, Borneo en Celebes met
nog een menigte kleinere eilanden , vormen Onze Oost. In-
H. c. VAN DEE HKIJDE, Kijkjes in de Oosl. 1