Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
Bovendien houdt hij zich verzekerd dat, indien iemand
stoutmoedig genoeg zou zijn om de daar neergelegde spijzen
zich toe te eigenen, de kwaal, voor welker genezing die
zaken geofferd zijn, op dien goddelooze zou overgaan."
Wij willen de krokodillenvereerders niet hard vallen over
hun dwaze begrippen. Bedenken wij, dat goed onderwijs
het krachtigst middel is om het bijgeloof uit de wereld te
helpen, en dat er tot nog toe aan de verstandelyke ont-
wikkeling van de bewoners onzer Oost-Indische bezittingen
nog heel weinig is gedaan. Wij hopen in dit opzicht op
een betere toekomst.
2 5, M ALANG.
Wij kunnen de merkwaardige residentie Pasoeroean niet
vaarwel zeggen, voor wij een reisje gemaakt hebben naar
haar zuidelijkste afdeeling: Malang. Vooral daar zal het ons
duidelijk worden, hoe sterk de vooruitgang kan zyn, wanneer
de vlijtige hand dos menschen van de voortbrengende kracht
der natuur in de rijke gewesten van den Oost-Indischen
Archipel parlij weet te trekken. Immers, voor nog geen
vijftig jaren waren slechts eenige gronden langs den weg
tusschen de stedeu Pasoeroean en Malang bebouwd, terwijl
thans geen enkel plekje schier buiten cultuur is, en de
schoonste oogsten er de akkers bedekken.
Wij vertrekken dan per rijtuig in zuidelpe richting langs
een goeden weg. Reusachtige vuurspuwende bergen verheffen
zich in 't verschiet: in 't Westen de Ardjoeno en de Kawi,
in 't Oosten de Tengger en de Sméroe. De laatste is tevens
de hoogste berg van 't gansche eiland: hij is moeielijk te
beklimmen. Zijn van allen plantengroei ontbloote kegel,
die zich 3732 Meter boven den zeespiegel verheft, is in
drie kruinen gesplitst, waarvan de middelste aanhoudend
een dikken rook omhoog doet stagen. Soms ook doet de
berg een dof gerommel hooren, gelijkende op verwijderden
donder; kort daarop verdikt zich de rookwolk nog meer,
terwijl men dan van tijd tot tyd een knal hoort als een
kanonschot.
7'