Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
artikel van binuenlandschen handel. Hebben wij ons in het
meer van het „blauwe water" met genoegen gebaad, hier
zullen wij ons die verfrissehing wel moeten ontzeggen, want
het meer van Grati is een der meest geliefkoosde verblijf-
plaatsen van den krokodil, en het zou ons denkelijk niet
erg bevallen indien wij met de reusachtige kaken van dat
monster kennis maakten.
Verbeeldt u een ontzaglijken hagedis van niet minder dan
twintig tot dertig voet lengte, welks lichaam voor het grootste
gedeelte is bedekt met harde schubben, cn gij kunt u eenig
denkbeeld van zoo'n dier maken. Zijn kop loopt spits toe,
en de kaken zijn bezet met een rij scherpe tanden. In het
water weet de krokodil zich uitstekend te redden : met den
staart rechts en links zwaaiende, roeit hij zich met snelheid
voort. Op het land is hij minder thuis: wel loopt hij vlug
genoeg, maar daar zijn pooten buitenwaarts staan, is zijn
gang toch onzeker en onbeholpen. Daarbij is zijn hals on-
buigzaam : het kost hem vrij wat moeite, zich om te wenden,
hetgeen een groot geluk is voor degenen die hem op het
land ontmoeten.
Wie zich nu verbeeldt, dat de Javanen erg bang zijn
voor den krokodil, vergist zich. De inlanders koesteren
voor hem een bijgeloovigen eerbied. Hier, in het meer
Grati, brengen zij hem spijs en gaan heel familiaar met hem
om. Zij maken hoenders en vruchten aan een stuk hout
vast, en gaan er heel gerust mee te water: de krokodil komt
dan aanzwemmen en neemt hetgeen men hem aanbiedt, zonder
den mensch kwaad te doen. Een enkele maal gebeurt het,
dat de krokodil bij vergissing den Javaan beet pakt en ver-
slindt, maar wij willen gaarne gelooven dat hij daar naderhand
berouw over heeft.
Hoe ver de bijgeloovige vereering van den krokodil bij
sommige Javanen gaat, blijkt uit hetgeen een Engelsch reiziger
daarvan verhaalt. „Als een inboorling ziek is, neemt hij
dikwijls het volgende redmiddel te baat: hij vervaardigt een
kooi en vult die met spijzen, die naar zijn meening den
krokodil het beste smaken; vervolgeus plaatst hij die aan den
oever van een rivier of van een kanaal, in het vertrouwen
dat hij op deze wijze van zijn ziekte verlost zal raken.