Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
2 4. UITSTAPJES.
In de stad Pasoeroean gevoelen wy ons bijzonder prettig.
Zeer veel Europeanen , die met het toezicht op verschillende
werkzaamheden aan en bij de suikerfabrieken zijn belast,
houden hier hun verblijf, en in hun gezelligen kring smaken
wij genotvolle oogenblikken. 't Gebeurt ook vaak, dat een
of meer dier Heeren ons aanbieden hen te vergezellen op
zwerftochten in den omtrek, en het spreekt wel van zelf
dat wij van die beleefdheid een dankbaar gebruik maken.
Op een dier uitstapjes hebben wij ons b^na drie uren
van de stad verwijderd. Vermoeid van den rid, — afstanden
van eenige beteekenis, vooral daar waar het terrein niet al
te bergachtig is, worden zelden anders dan te paard afge-
legd , — stijgen wij af bij een eenvoudig maar prettig ge-
bouw, dat aan den oever van een meer is gelegen. Zie,
zegt onze begeleider, — als ge ooit in Zwitserland geweest
zijt, dan kunt gij u thans verbeelden dat gij er u op nieuw
bevindt. Inderdaad, de helder blnuwe kleur van het water
herinnert levendig aan die van de meren van het Alpenland,
en is verrukkelijk schoon. Het meer zelf, — het heet
Banjoe Biroe, hetgeen hlauw water beteekent, — strekt tot
verblijfplaats aan een menigte schitterend gekleurde visschen,
en is omgeven door slank geboomte, in welks takken heele
zwermen van apen hun vermakelgke kluchten uitoefenen.
Het gebouw waar wij eenigen tijd vertoeven om uit te
rusten is een badhuis en behoort tot de meest bekende en
gezochte plekjes van Java. Onder de veranda gezeten, aan-
schouwen wij met bewondering de rijk bebouwde velden,
die zich uitstrekken tot aan den voet van het Tenggerge-
bergte, 't welk onzen blikken het verder doordringen belet.
Op een volgenden dag bezoeken wij een ander meer, dat
van Grati. In schoonheid moet het onderdoen voor Banjoe
Biroe; het ligt tusschen verspreide heuvelen, en is blijkbaar
de met water gevulde krater eens vulkaans. Gansche zwermen
van bergeenden hebben aan de oevers hun nesten, en de
Javanen die in den omtrek wonen zoeken y^efig de eieren
op: zij zouten die in en verzenden ze als een zeer gezocht
h. c. van dee heijde, Kijkjes in de Oost. 7