Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
het, dat er thans onderscheidene soorten worden verbouwd,
waarvan de meesten reeds geteeld werden lang vóór de
eerste Nederlanders op de reede van Bantam het anker
lieten vallen. Het is eveneens onzeker of de Javanen toen
reeds de kunst verstonden om het riet uit te persen en het
sap tot suiker te bereiden. Wel gebruikten zij het riet,
maar alleen om er op te zuigen: nog tegenwoordig ziet men
op de meeste markten suikerriet, van de buitenbast ont-
daan , en in kleine stukken gesneden, ten verkoop uitgestald.
Onwaarschijnlijk is het evenwel niet, dat de Chineezen, die
sedert onheugelijke tijden met de suikerbereiding bekend
zijn, ook reeds vóór de komst der Nederlanders den Javanen
de kunst hebben geleerd. En in elk geval zijn het toch
de Chineezen geweest, die de eerste molens gesticht hebben.
Na de oprichting der Oost-Indische Compagnie duurde
het nog vele jaren, eer de aandacht meer bijzonder op ons
product werd gevestigd. Toch waren er reeds in 't begin
der achttiende eeuw ver over de honderd molens, inzonder-
heid in de tegenwoordige residentie Batavia; als handelsartikel
nam de suiker evenwel die voorname plaats nog niet in die
zij thans bekleedt. Zelfs zien wij sedert dien tijd de rietteelt
en suikerfabricatie achteruitgaan; eerst na 1825 nam de
productie van jaar tot jaar toe, zoodat zij reeds een aan-
merkelijke uitbreiding had verkregen in 1830, toen door
den Gouverneur-Generaal Graaf van den Bosch de gedwongen
cultuur werd ingevoerd.
De inwoners van de residentie Pasoeroean genieten tegen-
woordig door de suikerteelt een hooge mate van welvaart,
en geheele streken, die voor weinige jaren nog woest lagen,
zijn thans bedekt met bevallige woningen zoo voor Europeanen
als voor inlanders, — zijn thans verdeeld in welige akkers
die ruime oogsten geven.