Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
daar echter niet lang blijTcn, want binnen weinig tijd wordt
het zuur en alzoo voor verdere bereiding ongeschikt. Spoedig
brengt men het daarom in open aarden pannen, waarin het
wordt gekookt. Vervolgens laat men het afkoelen, en nu
vormen zich de bruine suikerkristallen, die een eerste zui-
vering ondergaan door het opgieten van een brijachtig meng-
sel van water en klei.
De kristallen worden een poos uitgespreid om uit te lek-
ken : de stroop die er alsdan afdruppelt wordt later gebezigd
bij de bereiding van een geestrijken drank, arak geheeten.
De suiker wordt dan nog eens gekookt, geschuimd, en onder
het afkoelen gestadig geroerd, zoodat nu geen kristallen
worden gevormd, maar de suiker het gewone poederachtige
voorkomen verkrijgt. De kleur is dan nog al verschillend,
en wisselt af tusschen bijna wit en donkerbruin. De ver-
pakking geschiedt nu in cylindervormige korven van bamboes,
krandjangs geheeten, welke in de schuit geladen en naar de
pakhuizen gevoerd worden.
De verkoop van de suiker geschiedt veelal bij openbare
veilingen van wege het gouvernement. Een groot aantal
suikerplantages namelijk zijn door de regeering voor een
bepaalden tijd (20 jaar) bij contract aan de tegenwoordige
gebruikers afgestaan. Deze verkrijgen dan gedurende dien
tijd de beschikking over de gronden en de bevoegdheid om
op vastgestelde voorwaarden gebruik te maken van den arbeid
der inlanders: maar verbinden zich daarentegen om voor
een gezetten prijs een hoeveelheid suiker aan het gouver-
nement te leveren. Voor de inlanders is die gedwongen
cultuur van suiker, even als die van de koffie, een zware
last, omdat het loon veel te laag is en op verre na niet in
overeenstemming met den arbeid die vereischt wordt. De
suikercontractanten, (de personen, die een suikerplantage
met hetgeen daartoe behoort in gebruik krijgen,) maken door-
gaans zeer goede zaken, terwijl ook het rijk door den ver-
koop der volgens contract verkregen suiker aanzienlijke
voordeden behaalt. De winsten op de koffie zijn evenwel
nog veel hooger.
Er wordt ook zeer veel suiker geteeld door particulieren,
zonder tusschenkomst van het Nederlandsch bestuur, en in