Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
dat alle dagen beurtelings een bepaald getal arbeiders op
de suikervelden werkzaam is.
Het suikerriet behoort tot de grassen, en is, even als
het Bamboes, een van de reusachtigste vertegenwoordigers
dier uitgebreide plantenfamilie. Wanneer men na het afsnij-
den der twintig voet hooge stengels het veld ongemoeid
laat, dan schieten uit de stoelen nieuwe stengels op: maar,
gelijk wij reeds zeiden , in Indië wordt ieder jaar op nieuwen
grond suikerriet geteeld. Van de oude stengels worden
gewoonlijk de toppen als stekken afgesneden, die op een
wèl toebereiden en voehtigen bodem in gaatjes op een paar
voet afstand worden gepoot: het afgesneden veld wordt na
den oogst weder voor een sawa (rijstveld) ingericht, waartoe
natuurlijk de oude stronken moeten uitgetrokken en wegge-
voerd worden, om twee jaar later andermaal met suikerriet
te worden beplant.
Heeft men voor het planten den grond goed omgewerkt
en zorgvuldig van onkruid gezuiverd, dan heeft het gewas
onder het opgroeien weinig verzorging noodig. Maar is het,
na verloop van acht tot veertien maanden, geschikt om
afgesneden en verwerkt te worden, dan begint er een drukte,
waarvan alleen zij, die onze Nederlandsehe beetwortelsuiker-
fabrieken kennen, zich een denkbeeld kunnen vormen. De
tijd, die verloopt tusschen het snijden (half Juni) en het
oogenblik, waarop de laatste gereedgemaakte suiker de plan-
tage verlaat, wordt maaltijd genoemd. Elke maaltijd wordt
met een groot feest ingewijd, en daarna begint de arbeid,
die nagenoeg dag en nacht wordt voorgezet. Het snijden
zelf is reeds een zwaar werk, want het geschiedt natuurlijk
onder een brandende hitte. Het gesneden riet wordt dade-
lijk in bossen van 2 5 stokken naar de molens gebracht door
middel van bufFelkarren: daarna laat men het tweemaal
tusschen cylinders doorloopen, en dan is al het sap er uit-
geperst en is het riet alleen nog maar voor brandstof ge-
schikt. Voorheen werden de molens door bulïels in beweging
gebracht, maar thans bezigt men overal den stoom als
beweegkracht, uitgezonderd daar, waar stroomend water als
zoodanig dienst kan doen.
Het uitgeperste sap vloeit in een grooten bak. Het mag