Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
verraden. Wij zijn thans in een streek, waar de suiker-
industrie op groote schaal gedreven wordt. In de verte
steekt de vulkaan Ardjoeno zijn kruin omhoog.
De stad Pasoeroean is een van de fraaiste en levendigste
van Java: zij bezit een haven die druk wordt bezocht, en
drijft veel handel. Vooral des avonds, wanneer de gasver-
lichting haar schijnsel verspreidt, heerscht er een aangenaam
gewoel.
Het voornaamste doel van onzen tocht hierheen is, gelijk
reeds door het opschrift wordt aangeduid, de aankweeking
en bereiding van suiker gade te slaan. En daar de stad
ons weinig bijzonders aanbiedt, buiten hetgeen wij reeds
gezien hebben of overal elders kunnen zien, besluiten wij
maar spoedig om een uitstapje naar buiten te maken, naar
een suikerplantage, 't Komt er weinig op aan naar welke :
ze zijn hier in grooten getale aanwezig. En we behoeven
niet bang te zijn dat de eigenaar van welke plantage ook,
waar wij willen afstappen om een kijkje te nemen, ons zal
afwijzen : in Indië weet men daar niet van. Tien tegen een
dat hij ons zal uitnoodigen niet alleen om plaats te nemen
aan zijn disch, maar ook bij hem te blijven logeeren zoo lang
als ons goeddunkt.
Wij gaan er dus welgemoed op los. Zoodra wij zijn
aangekomen valt ons al dadelijk in het oog, dat niet de
gansche uitgestrektheid met suikerriet is beplant: dat ver-
reweg het grootste gedeelte van de plantage uit rijstvelden
bestaat. Dat is zoo geschikt om twee gewichtige redenen.
Vooreerst moet de menigte van arbeiders, op de plantage
werkzaam, van de opbrengst der rijstvelden gevoed worden :
en ten tweede wordt de grond door het suikerriet spoedig
uitgeput, ook omdat dit gewas in zijn geheel wordt afge-
sneden, terwijl, gelijk wij gezien hebben, van de rijstplant
alleen de aren worden weggenomen, en het overige dienst
doet als bemesting. Daarom wordt op hetzelfde stuk slechts
in één van de drie jaren suikerriet geteeld, zoodat altijd
twee derden van de gronden voor den rijstbouw beschikbaar
blijven.
Op elke plantage ziet men een gansch dorp van Javanen.
De Nederlandsche Hoofdopzichter (Controleur) draagt zorg