Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
3. Wat vond te Cesaréa plaats
Tertullus, een leugen-voorspraak der Joden,
beschuldigde Paulus, maar de apostel vroeg tever-
geefs naar de bewijzen zijner beschuldiging, waarop
Felix de zaak uitstelde en aan Paulus verlichting
van straf toestond.
4. Welk treurig woord sprak Felix, toen Paulus
hem en Drusilla, zijn vrouw, het geloof in Christus
verkondigde ?
„Voor ditmaal ga heen, en als ik gelegen tijd
zal hebben bekomen, zal ik u tot mij i-oepen".
Leertekst Hand. 24 : 16; Ps. 26 : 11.
VIER EN VIJFTIGSTE LES.
Fesfus en Herodes Agrippa II.
1. Wat geschiedde na tweejarige gevangenschap?
Felix' opvolger Festus wilde Paulus aan de
Joden uit gunst overleveren, maar Paulus beriep
zich op den keizer.
2. Wien raadpleegde Festus over Paulus?
Koning Herodes Agrippa II, den zoon van
Agrippa I, die met zijn zuster Bernice te Cesaréa
kwam om Festus te begroeten.
3. Wat zeiden Festus en Agrippa na Paulus'
schitterende verantwoording ?
Festus riep uit: „Gij raast, Paulus! de groote
geleerdheid brengt u tot razernij". En Agrippa
zeide tot Paulus : „Gij beweegt mij bijna een
Christen te worden".
4. Welke was de meening van Paulus' aanzien-
lijke rechters?
„Deze mensch doet niets, des doods of der ban-