Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
2. Welke scheiding loerd door een verbittering
tusschen Barnabas en Paulus teweeggebracht?
Barnabas nam Johannes Markus mede en voer
naar Cyprus af, Paulus verkoos Silas en door-
reisde Syrië en Cilicië.
3. Wat geschiedde te Derbe en LyUre, en te
Troas, een havenstad v.m Klein-Azië?
Te Derbe en Lystre verbond Paulus Timótheüs
aan zijn persoon en werk, en te Troas had hij het
nachtgezicht van den Macedonischen man en voegde
Lukas zich bij hem.
4. Wie waren de eerste bekeerlingen in Europa?
Lydia, de purperverkoopster van Thyatira, en
de stokbewaarder, beiden te Filippi in Macedonië.
Leertekst 2 Timoth. 3 : 15; Ps. 2 : 7.
VIJFTIGSTE LES.
Thcssalontka en Berea, Athene en Horlnthe.
1. Welke andere Macedonische steden bezocht
Paulus vervolgens?
Thessalom'ka, waar men Jason overlast aandeed,
en Beréa, waar de Joden edeler waren dan die
te Thessalom'ka.
2. Wat predikte Paidus te Athéne, de hoofdstad
van Griekenland, toen hij daar op den Areopagus stond,
Paulus predikte den Atheners den onbekenden
God, de bekeering tot Hem, en den opgewekten
Heiland als den toekomstigen wereldrechter Gods.
3. Hoe eindigde Paulus' tweede zendingsreis?
Paulus ontmoette te Korinthe A'quila en Pris-
ci'lla, werd aldaar een jaar en zes maanden door
den Heere bekrachtigd en door Gdllio beschermd,
en voer langs E'feze naar Syrië terug.