Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
zeker vat of groot linnen laken, dat Petrus te
Joppe zag.
4. Wat geschiedde ten huize van Cornelius?
Petrus verkondigde aan Cornelius en diens
magen en vrienden Jezus, de Heilige Geest viel
op allen die het Woord hoorden, en op Petrus'
bevel werden zij gedoopt.
Leertekst 1 ïimoth. 1 : 16; Ps. 86 : 5.
ZEVEN EN VEERTIGSTE LES.
Petrus, Barnabas cn Saulus.
1. Waarmede bevredigde Petrus te Jeruzalem de
geloovigen uit de Joden, die tegen hem twistten?
Met eenvoudig te verhalen, wat de Heilige
Geest hem getoond en den Heidenen geschonken had.
2. Welke vrucht wierp de eerste geloofsvervolging
der Jeruzalemsche Gemeente buiten Palestina af?
Te Antiochië in Syrië werden door vluchtelingen
talrijke Joden voor het geloof in Jezus gewonnen,
die door Barnabas en Saulus in het geloof opge-
bouwd, en door tegenstanders Christenen genaamd
werden.
3. Wat deed koning Her odes Agrippa I, klein-
zoon van Herodes' den Groote, te Jeruzalem ?
Herodes mishandelde sommige leden der Ge-
meente, onthoofde den apostel Jakobus, en ving
ook Petrus met hetzelfde doel.
4. Wat deed echter een engel des Heeren?
Een engel leidde Petrus uit de gevangenis, en
sloeg weinig tijds daarna Herodes, zoodat hij van
de wormen gegeten werd en stierf.
Leertekst 1 Petr. 4 : 16; Ps. 31 : 19.