Boekgegevens
Titel: Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Auteur: Los, F.J.
Uitgave: Utrecht: Kemink & zoon, 1898
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6177
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205264
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagboek der bijbelsche geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
2. Welke uitwerking had Stéfaiius' woord?
Stéfanus werd gesteeiiigd, en stierf als eerste
martelaar of bloedgetuige der Christelijke Kerk.
3. Welke gezegende vruchten droeg de eernte ge-
loofsvervolging der Jeruzalemsche Oemecnte?
Dat een stad in Saman'a, waarschijnlijk Sebaste,
met Simon den toovenaar aan het hoofd, op de
prediking van den diaken Filippus het Woord
Gods aannam.
4. Aan welk aanzienlijk persoon heeft Filippus
niet lang daarna Jezus verkondigd?
Aan een Moorman, den kamerling en schatbe-
waarder van Canddce, de koningin der Mooren,
die door Filippus ook gedoopt werd.
Leertekst Joh. 16 : 2; Ps. 87 : 3.
ZES EN VEERTIGSTE LES.
Saulus, Petrus en ('orncllus.
1. Wie werd van een wolf een schaap, ja een
herder van Christus' kudde?
Saulus van Tarsen zag op den weg naar Damas-
kus den Heere Jezus, herkreeg door tusschenkomst
van Ananias het gezicht, en predikte te Damaskus
en te Jeruzalem Jezus als den Christus.
2. Welke wonderen verrichtte Petrus op zijn rond-
reis door Palestina?
Te Lydda genas Petrus Enéas, en te Joppe
wekte hij Tabi'tha of Dorkas uit de dooden op.
3. Waardoor ontbood de Heilige Geest Petrus
naar Cesaréa?
Door een engel, die tot Cornélius, een hoofd-
man over honderd te Cesaréa sprak, en door een
r.OS, Bijb. Qesch.. ß